Webinar on bilingualism

27.10.2020

We are happy to announce that this Tuesday Dr. Zofia Wodniecka conducted the online training ‘What and how to speak (to the child and his parents) to achieve bilingualism? Some thoughts from a cognitive psychologist’ [‘Co i jak mówić (do dziecka i jego rodziców), żeby osiągnąć dwujęzyczność? Kilka refleksji psychologa poznawczego’].

The webinar has been organized by a training centre ‘Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska’ and was dedicated to Polish teachers from all over the world – we were glad to welcome participants from Australia, USA, Hungary, Great Britain, Germany, Ireland, Spain, Ukraine, Belarus, Russia, France, Italy, Czech Republic, Lithuania, Norway, Sweden, Iceland, Vietnam, Kazakhstan, Belgium, Netherlands and Canada!