Konferencja “Dziecko z doświadczeniem migracji – wnioski z badań i wskazówki praktyczne”

Kliknij tutaj aby pobrać wersję PDF plakatu.

For english version click here.

Program konferencji:

Program konferencji znajduje się pod linkiem.

Streszczenia wystąpień konferencyjnych znajdują się pod tym linkiem.

Jak się zarejestrować?

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie.

Prelegenci:

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Katedra Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska.
Strona prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierowała i współprowadziła dwie edycje  – w Krakowie i w Londynie – warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński. Prowadzi  badania z zakresu psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji.  Dotyczą one akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Prowadzi też badania dotyczące problemów adaptacji kulturowej w Polsce  dzieci z polskich rodzin powracających z emigracji obecnie, są to badania   dotyczące kontaktów Polaków z norweską służbą zdrowia oraz doświadczeń polskich rodzin z  norweskim  Urzędem ds. Ochrony Dzieci (Barnevernet). W ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, prowadzi  zajęcia dla polskich nauczycieli  z  polonijnych placówek oświatowych  na całym świecie. Opublikowała w wydawnictwach polskich i międzynarodowych  szereg prac poświęconych problematyce psychologicznych aspektów migracji.

prof. dr hab. Krystyna Slany – Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona prof. dr hab. Krystyny Slany.

Prof.dr hab. Krystyna Slany specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem Intersekcjonalnych Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami  PAN i członkinią Komitetu Socjologii PAN. Reprezentuje nauki socjologiczne w Radzie Doskonałości Naukowej.

prof. dr hab. Ewa Haman – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Strona prof. dr hab. Ewy Haman.

Prof. dr hab. Ewa Haman – psycholingwistka rozwojowa, pracuje na Wydziale Psychologii UW, gdzie kieruje zespołem badawczym MultiLADA (https://multilada.pl/). Bada rozwój językowy dzieci jedno- i wielojęzycznych. Jest współautorką narzędzi diagnostycznych do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci polskich (OTSR, TRJ, TPP) i materiałów logopedycznych. Współautorka nowatorskiej metody tworzenia Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych, które są obecnie dostępne w ponad 30 językach (https://multilada.pl/projekty/clt/). Obecnie kieruje dwoma projektami badawczymi: StarWords i PolkaNorski. Popularyzuje wiedzę o wielojęzyczności wśród logopedów, psychologów i innych profesjonalistów, a także rodziców.

dr hab. Robert Dębski, prof UJ – Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona dr hab. Roberta Dębskiego.

Dr hab. Robert Dębski, prof. UJ, jest kierownikiem Zakładu Logopedii oraz wicedyrektorem ds. naukowo-badawczych Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany z Polską i Australią. Wcześniej przez wiele lat Associate Professor oraz dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne. Jest językoznawcą i logopedą wykształconym w Australii, badającym zagadnienia rozwoju mowy i języka dwujęzycznych dzieci, dwujęzyczności, transmisji języka etnicznego w rodzinie oraz znaczenia nowoczesnych technologii dla nauczania/uczenia się języków oraz utrzymywania języków mniejszościowych w świecie. Autor lub redaktor licznych prac publikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, np. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Prof. Elin Thordardottir – McGill University, Montreal, Kanada; Reykjavíkur Akademían (The Academy of Reykjavik), Reykjavik, Islandia. 
Strona prof. Elin Thordardottir.

Elin Thordardottir – profesor na Uniwersytecie McGill w Montrealu od 1998 roku, absolwentka Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA. Jej badania dotyczą prawidłowego przyswajania języka oraz zaburzeń języka występujących u dzieci uczących się zarówno jednego, jak i większej liczby języków. Interesuje ją przede wszystkim ocena i skuteczność interwencji. W swojej pracy koncentruje się na analizie międzyjęzykowej, porównując języki różniące się strukturą, a także na czynnikach środowiskowych, w szczególności analizując odmienne od siebie wielojęzyczne środowiska Montrealu i Islandii -jej kraju rodzinnego.  Elin jest autorką kilku narzędzi do oceny języka, opublikowanych w języku islandzkim i francuskim.  Ściśle współpracowała z radami szkół i miała wpływ na kształtowanie ich statutu. Ponadto, była wiceprzewodniczącą europejskiej sieci badawczej poświęconej terapii zaburzeń języka mówionego w różnych krajach (Cost Action IS1406).

Prof. Maria Luisa Lorusso – Department of Child Psychopathology, Scientific Institute IRCCS E. Medea, Bosisio Parini, Włochy.
Strona prof. Marii Luisy Lorusso.

Maria Luisa Lorusso – psycholog i lingwista kliniczny, kierownik Oddziału Neuropsychologii Zaburzeń Rozwojowych w Instytucie Naukowym IRCCS “E. Medea”. Specjalizuje się w neuropsychologicznej ocenie dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) ze specyficznymi zaburzeniami języka i uczenia się, nadzorowaniu rehabilitacji neuropsychologicznej i terapii logopedycznej oraz w doradztwie dla nauczycieli. Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach porównujących różne programy interwencyjne, a także na badaniu mechanizmów neurobiologicznych związanych z czytaniem i dysleksją, oraz powiązań z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, w szczególności językowymi i komunikacyjnymi.

Prof. Thomas Bąk – School of Philosophy, Psychology & Language Sciences, University of Edinburgh Edinburgh, Midlothian, Wielka Brytania.
Strona prof. Thomasa Bąka.

Thomas Bąk urodził się i wychował w Krakowie. Studiował medycynę w Niemczech i w Szwajcarii. Na Uniwersytecie we Freiburgu obronił pracę doktorską poświęconą „ostrym afazjom”. Pracował klinicznie na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych w Bazylei, Bernie, Berlinie i Cambridge, gdzie założył Clinic for Disorders of Movement and Cognition – DMC (Klinikę Zaburzeń Ruchowych i Poznawczych). W 2006 roku przeniósł się do Edynburga, gdzie kontynuuje badania nad interakcjami pomiędzy funkcjami motorycznymi i poznawczymi u pacjentów z otępieniem. W ostatnich latach dr Thomas Bak zajmuje się wpływem dwujęzyczności na funkcje poznawcze w ciągu życia i w chorobach neurologicznych, takich jak udar i otępienie. Od 2010 roku jest prezesem Światowej Federacji Neurologicznej Grupy Badawczej ds. Afazji, Otępień i Zaburzeń Poznawczych (the World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders – WFN RG ADCD).

Dr Beverley Costa – Department of Applied Linguistics and Communication, Birkbeck, University of London, London, Wielka Brytania; założycielka The Pásalo Project
Strona dr Beverley Costy.

Dr Beverley Costa dorastała we Wchodnim Londynie w trójjęzycznej rodzinie, pielęgnującej dwie religie i tradycje kulturowe. Ma wykształcenie w zakresie doradztwa psychologicznego i terapii grupowej metodą psychodramy. Założyła organizację Mothertongue – wieloetniczne centrum poradnicze, którego celem było wypełnienie luki w usługach dla wielojęzycznych klientów. W 2009 w ramach Mothertongue stworzyła zespół tłumaczy pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, a w 2021 założyła narodowe Bilingual Therapist and Mental Health Interpreter Forum. W 2017 rozpoczęła The Pasalo Project (www.pasaloproject.org ), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy zgromadzonej w ramach Mothertongue. Jest związana Birkbeck, University of London jako Senior Practitioner Fellow i opublikowała liczne artykuły naukowe i rozdziały książkowe na temat terapii pomiędzy  językami. Wraz z profesorem Jeanem M. Dewaele, w 2013 otrzymała BACP Equality and Diversity Research Award. Od dwóch dekad prowadzi szkolenia i superwizje dla państwowych i wolontaryjnych organizacji w sektorze zdrowia i opieki społecznej. W 2020 otrzymała finansowanie z Paul Hamlyn Foundation i stworzyła bazę materiałów szkoleniowych online na temat wielojęzyczności i zdrowia psychicznego. Materiały te sa darmowo dostępne na stronie: https://www.pasaloproject.org/multilingualism-mental-health-and-psychological-therapy—course-content.html

Dr Joanna Kołak – Salford Cognitive Development Lab, School of Health Sciences, University of Salford, Manchester, Wielka Brytania. 
Strona dr Joanny Kołak.

Jestem psycholożką i doktorką nauk społecznych. Prowadzę badania oraz uczę studentów psychologii na Uniwersytecie Salfordzkim w Manchesterze (UK). Od dziewięciu lat zajmuję się naukowo rozwojem językowym i poznawczym dzieci jedno- i wielojęzycznych. W ramach mojej działalności poza uczelnią udzielam konsultacji indywidualnych rodzicom dzieci wielojęzycznych mieszkających w różnych krajach, a także prowadzę webinary dla rodziców i specjalistów. Popularyzuję wiedzę o rozwoju językowym dzieci na moim profilu edukacyjnym na Instagramie (@joanna_kolak) oraz na mojej stronie (www.joannakolak.com).

Dr Marta Marecka – Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona dr Marty Mareckiej.

Dr Marta Marecka-Butkiewicz jest językoznawczynią, fonolożką i autorką ponad dwudziestu artykułów na temat dwujęzyczności i nabywania języka. Jej badania łączą w sobie podejście językoznawcze i psychologiczne. Interesuje ją wielojęzyczność i uczenie języka obcego u dzieci i dorosłych, a także czynniki, które pomagają lub przeszkadzają w nauce języków. Kocha książki i obecnie pracuje jako redaktorka i trenerka pisania – zarówno kreatywnego, jak i akademickiego.

Mgr Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, fundacja Polskie Forum Migracyjne.
Strona Marty Piegat-Kaczmarczyk.

Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, terapeutka TSR (w trakcie certyfikacji), ambasadorka metody Kids Skills w Helsinki Breif Therapy Institute, członkini zarządu PFM. Od 2000 roku pracuje z rodzinami uchodźców i migrantów z różnych stron świata. Prowadzi międzykulturowe grupy wsparcia dla mam, warsztaty dla rodziców, pracuje terapeutycznie z dziećmi po trudnych doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji. Szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położne i inne grupy zawodowe. Współautorka wielu publikacji na temat edukacji i integracji międzykulturowej, oraz pracy z dziećmi po doświadczeniu przymusowej migracji.

Mgr Anna Jurek – Uniwersytet Jagielloński, University of East London i Place2Be.

Psycholożka międzykulturowa (UJ) i terapeutka dzieci i młodzieży (University of East London i Place2Be), trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka. Autorka broszurki: „Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych” oraz kursu dla nauczycieli polonijnych ‘5 Pigułek. O rozwoju emocjonalnym i poznawczym dzieci i młodzieży i jak ich wspierać w szkole jako nauczyciele.”  Na co dzień pracuje jako Mental Health Practitioner, czyli specjalistka zdrowia psychicznego – w szkole podstawowej oraz średniej w Londynie z ramienia organizacji charytatywnej Place2Be. Jej praca polega na wspieraniu szkoły w systemowym podejściu do tworzenia szkoły wspierającej dobrostan uczniów, uczennic, rodziców i pracowników szkoły,  psychoedukacji nauczycieli, rodziców oraz prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci i młodzieży. Trenerka w Place2Be, gdzie prowadzi kursy i spotkania wspierające dla nauczycieli, związana od ponad 12 lat z Polonią w Wielkiej Brytanii i edukacją polskich nauczycieli polonijnych w Polskiej Macierzy Szkolnej. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną.

Panele dyskusyjne poprowadzi:

Urszula Majcher-Legawiec – pedagog, nauczycielka języka polskiego jako obcego i drugiego. Zajmuje się edukacją w wielokulturowym środowisku szkolnym, metodyką nauczania języka polskiego i kultury oraz asystenturą międzykulturową (prowadzi w Krakowie sieć dla asystentów i asystentek międzykulturowych). Autorka podręczników i artykułów naukowych. Doradczyni metodyczna ds. wielokulturowości w Krakowie i Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości. Badaczka w projektach unijnych poświęconych edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i językowego. Prezeska Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Pasjonatka inkluzyjnych gier miejskich.  
Strona Urszuli Majcher-Legawiec

Dyskusje panelowe:

PANEL 1

Środa 8.12:  Współpraca między instytucjami na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji  
prowadzenie dyskusji: Urszula Majcher-Legawiec

dr Adam Bulandra, Stowarzyszenie Interkulturalni.PL

Anna Jurasińska, Stowarzyszenie Siemacha, IPs UJ

Aleksandra Zapolska, Fundacja Zustricz

Rafał Grabowski, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U_Work

Svitlana Sychevska, Szkoła Podstawowa nr 39 w Krakowie

Kinga Czyż, dyrektorka Bursy nr 2 w Krakowie

Anna Domańska, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK

Informacje o panelistachkliknij tutaj.

PANEL 2

Czwartek 9.12:  Wyzwania diagnostyczne w polskiej, wielokulturowej szkole
prowadzenie dyskusji: Urszula Majcher-Legawiec

Magdalena Biłan-Brozenbach, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Katarzyna Gorzko, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Małgorzata Mosur, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

Agata Krzystanek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

Aneta Kowalik, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Krakowie

Anna Parfenova, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

Anna Kordzińska-Grabowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

Informacje o panelistachkliknij tutaj.

Komitet programowo-organizacyjny:

Użyteczne materiały na temat wielojęzyczności:

Pobierz plik klikając na baner lub tutaj

Więcej o apelu – kliknij TUTAJ

Kraków:

Kraków – ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo – kulturową – jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.

Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.

Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na  innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

Broszura do pobrania – kliknij tutaj