Konferencja “Dziecko z doświadczeniem migracji – wnioski z badań i wskazówki praktyczne”

Kliknij tutaj aby pobrać wersję PDF plakatu.

For english version click here.

Program konferencji:

Program konferencji znajduje się pod linkiem.

Streszczenia wystąpień konferencyjnych znajdują się pod tym linkiem.

Jak się zarejestrować?

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie.

Prelegenci:

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Katedra Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska.
Strona prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Kierowała i współprowadziła dwie edycje  – w Krakowie i w Londynie – warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński. Prowadzi  badania z zakresu psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji.  Dotyczą one akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Prowadzi też badania dotyczące problemów adaptacji kulturowej w Polsce  dzieci z polskich rodzin powracających z emigracji obecnie, są to badania   dotyczące kontaktów Polaków z norweską służbą zdrowia oraz doświadczeń polskich rodzin z  norweskim  Urzędem ds. Ochrony Dzieci (Barnevernet). W ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, prowadzi  zajęcia dla polskich nauczycieli  z  polonijnych placówek oświatowych  na całym świecie. Opublikowała w wydawnictwach polskich i międzynarodowych  szereg prac poświęconych problematyce psychologicznych aspektów migracji.

prof. dr hab. Krystyna Slany – Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona prof. dr hab. Krystyny Slany.

Prof.dr hab. Krystyna Slany specjalizuje się w zakresie demografii społecznej, socjologii migracji oraz socjologii rodziny i płci. Kieruje Zakładem Intersekcjonalnych Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami  PAN i członkinią Komitetu Socjologii PAN. Reprezentuje nauki socjologiczne w Radzie Doskonałości Naukowej.

prof. dr hab. Ewa Haman – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Strona prof. dr hab. Ewy Haman.

Prof. dr hab. Ewa Haman – psycholingwistka rozwojowa, pracuje na Wydziale Psychologii UW, gdzie kieruje zespołem badawczym MultiLADA (https://multilada.pl/). Bada rozwój językowy dzieci jedno- i wielojęzycznych. Jest współautorką narzędzi diagnostycznych do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci polskich (OTSR, TRJ, TPP) i materiałów logopedycznych. Współautorka nowatorskiej metody tworzenia Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych, które są obecnie dostępne w ponad 30 językach (https://multilada.pl/projekty/clt/). Obecnie kieruje dwoma projektami badawczymi: StarWords i PolkaNorski. Popularyzuje wiedzę o wielojęzyczności wśród logopedów, psychologów i innych profesjonalistów, a także rodziców.

dr hab. Robert Dębski, prof UJ – Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona dr hab. Roberta Dębskiego.

Dr hab. Robert Dębski, prof. UJ, jest kierownikiem Zakładu Logopedii oraz wicedyrektorem ds. naukowo-badawczych Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany z Polską i Australią. Wcześniej przez wiele lat Associate Professor oraz dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne. Jest językoznawcą i logopedą wykształconym w Australii, badającym zagadnienia rozwoju mowy i języka dwujęzycznych dzieci, dwujęzyczności, transmisji języka etnicznego w rodzinie oraz znaczenia nowoczesnych technologii dla nauczania/uczenia się języków oraz utrzymywania języków mniejszościowych w świecie. Autor lub redaktor licznych prac publikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, np. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Prof. Elin Thordardottir – McGill University, Montreal, Kanada; Reykjavíkur Akademían (The Academy of Reykjavik), Reykjavik, Islandia. 
Strona prof. Elin Thordardottir.

Elin Thordardottir – profesor na Uniwersytecie McGill w Montrealu od 1998 roku, absolwentka Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA. Jej badania dotyczą prawidłowego przyswajania języka oraz zaburzeń języka występujących u dzieci uczących się zarówno jednego, jak i większej liczby języków. Interesuje ją przede wszystkim ocena i skuteczność interwencji. W swojej pracy koncentruje się na analizie międzyjęzykowej, porównując języki różniące się strukturą, a także na czynnikach środowiskowych, w szczególności analizując odmienne od siebie wielojęzyczne środowiska Montrealu i Islandii -jej kraju rodzinnego.  Elin jest autorką kilku narzędzi do oceny języka, opublikowanych w języku islandzkim i francuskim.  Ściśle współpracowała z radami szkół i miała wpływ na kształtowanie ich statutu. Ponadto, była wiceprzewodniczącą europejskiej sieci badawczej poświęconej terapii zaburzeń języka mówionego w różnych krajach (Cost Action IS1406).

Prof. Maria Luisa Lorusso – Department of Child Psychopathology, Scientific Institute IRCCS E. Medea, Bosisio Parini, Włochy.
Strona prof. Marii Luisy Lorusso.

Maria Luisa Lorusso – psycholog i lingwista kliniczny, kierownik Oddziału Neuropsychologii Zaburzeń Rozwojowych w Instytucie Naukowym IRCCS “E. Medea”. Specjalizuje się w neuropsychologicznej ocenie dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) ze specyficznymi zaburzeniami języka i uczenia się, nadzorowaniu rehabilitacji neuropsychologicznej i terapii logopedycznej oraz w doradztwie dla nauczycieli. Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach porównujących różne programy interwencyjne, a także na badaniu mechanizmów neurobiologicznych związanych z czytaniem i dysleksją, oraz powiązań z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, w szczególności językowymi i komunikacyjnymi.

Prof. Thomas Bąk – School of Philosophy, Psychology & Language Sciences, University of Edinburgh Edinburgh, Midlothian, Wielka Brytania.
Strona prof. Thomasa Bąka.

Thomas Bąk urodził się i wychował w Krakowie. Studiował medycynę w Niemczech i w Szwajcarii. Na Uniwersytecie we Freiburgu obronił pracę doktorską poświęconą „ostrym afazjom”. Pracował klinicznie na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych w Bazylei, Bernie, Berlinie i Cambridge, gdzie założył Clinic for Disorders of Movement and Cognition – DMC (Klinikę Zaburzeń Ruchowych i Poznawczych). W 2006 roku przeniósł się do Edynburga, gdzie kontynuuje badania nad interakcjami pomiędzy funkcjami motorycznymi i poznawczymi u pacjentów z otępieniem. W ostatnich latach dr Thomas Bak zajmuje się wpływem dwujęzyczności na funkcje poznawcze w ciągu życia i w chorobach neurologicznych, takich jak udar i otępienie. Od 2010 roku jest prezesem Światowej Federacji Neurologicznej Grupy Badawczej ds. Afazji, Otępień i Zaburzeń Poznawczych (the World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders – WFN RG ADCD).

Dr Beverley Costa – Department of Applied Linguistics and Communication, Birkbeck, University of London, London, Wielka Brytania; założycielka The Pásalo Project
Strona dr Beverley Costy.

Dr Beverley Costa dorastała we Wchodnim Londynie w trójjęzycznej rodzinie, pielęgnującej dwie religie i tradycje kulturowe. Ma wykształcenie w zakresie doradztwa psychologicznego i terapii grupowej metodą psychodramy. Założyła organizację Mothertongue – wieloetniczne centrum poradnicze, którego celem było wypełnienie luki w usługach dla wielojęzycznych klientów. W 2009 w ramach Mothertongue stworzyła zespół tłumaczy pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, a w 2021 założyła narodowe Bilingual Therapist and Mental Health Interpreter Forum. W 2017 rozpoczęła The Pasalo Project (www.pasaloproject.org ), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy zgromadzonej w ramach Mothertongue. Jest związana Birkbeck, University of London jako Senior Practitioner Fellow i opublikowała liczne artykuły naukowe i rozdziały książkowe na temat terapii pomiędzy  językami. Wraz z profesorem Jeanem M. Dewaele, w 2013 otrzymała BACP Equality and Diversity Research Award. Od dwóch dekad prowadzi szkolenia i superwizje dla państwowych i wolontaryjnych organizacji w sektorze zdrowia i opieki społecznej. W 2020 otrzymała finansowanie z Paul Hamlyn Foundation i stworzyła bazę materiałów szkoleniowych online na temat wielojęzyczności i zdrowia psychicznego. Materiały te sa darmowo dostępne na stronie: https://www.pasaloproject.org/multilingualism-mental-health-and-psychological-therapy—course-content.html

Dr Joanna Kołak – Salford Cognitive Development Lab, School of Health Sciences, University of Salford, Manchester, Wielka Brytania. 
Strona dr Joanny Kołak.

Jestem psycholożką i doktorką nauk społecznych. Prowadzę badania oraz uczę studentów psychologii na Uniwersytecie Salfordzkim w Manchesterze (UK). Od dziewięciu lat zajmuję się naukowo rozwojem językowym i poznawczym dzieci jedno- i wielojęzycznych. W ramach mojej działalności poza uczelnią udzielam konsultacji indywidualnych rodzicom dzieci wielojęzycznych mieszkających w różnych krajach, a także prowadzę webinary dla rodziców i specjalistów. Popularyzuję wiedzę o rozwoju językowym dzieci na moim profilu edukacyjnym na Instagramie (@joanna_kolak) oraz na mojej stronie (www.joannakolak.com).

Dr Marta Marecka – Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Strona dr Marty Mareckiej.

Dr Marta Marecka-Butkiewicz jest językoznawczynią, fonolożką i autorką ponad dwudziestu artykułów na temat dwujęzyczności i nabywania języka. Jej badania łączą w sobie podejście językoznawcze i psychologiczne. Interesuje ją wielojęzyczność i uczenie języka obcego u dzieci i dorosłych, a także czynniki, które pomagają lub przeszkadzają w nauce języków. Kocha książki i obecnie pracuje jako redaktorka i trenerka pisania – zarówno kreatywnego, jak i akademickiego.

Mgr Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, fundacja Polskie Forum Migracyjne.
Strona Marty Piegat-Kaczmarczyk.

Marta Piegat-Kaczmarczyk – psycholożka międzykulturowa, terapeutka TSR (w trakcie certyfikacji), ambasadorka metody Kids Skills w Helsinki Breif Therapy Institute, członkini zarządu PFM. Od 2000 roku pracuje z rodzinami uchodźców i migrantów z różnych stron świata. Prowadzi międzykulturowe grupy wsparcia dla mam, warsztaty dla rodziców, pracuje terapeutycznie z dziećmi po trudnych doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji. Szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położne i inne grupy zawodowe. Współautorka wielu publikacji na temat edukacji i integracji międzykulturowej, oraz pracy z dziećmi po doświadczeniu przymusowej migracji.

Mgr Anna Jurek – Uniwersytet Jagielloński, University of East London i Place2Be.

Psycholożka międzykulturowa (UJ) i terapeutka dzieci i młodzieży (University of East London i Place2Be), trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka. Autorka broszurki: „Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych” oraz kursu dla nauczycieli polonijnych ‘5 Pigułek. O rozwoju emocjonalnym i poznawczym dzieci i młodzieży i jak ich wspierać w szkole jako nauczyciele.”  Na co dzień pracuje jako Mental Health Practitioner, czyli specjalistka zdrowia psychicznego – w szkole podstawowej oraz średniej w Londynie z ramienia organizacji charytatywnej Place2Be. Jej praca polega na wspieraniu szkoły w systemowym podejściu do tworzenia szkoły wspierającej dobrostan uczniów, uczennic, rodziców i pracowników szkoły,  psychoedukacji nauczycieli, rodziców oraz prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci i młodzieży. Trenerka w Place2Be, gdzie prowadzi kursy i spotkania wspierające dla nauczycieli, związana od ponad 12 lat z Polonią w Wielkiej Brytanii i edukacją polskich nauczycieli polonijnych w Polskiej Macierzy Szkolnej. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną.

Panele dyskusyjne poprowadzi:

Urszula Majcher-Legawiec – pedagog, nauczycielka języka polskiego jako obcego i drugiego. Zajmuje się edukacją w wielokulturowym środowisku szkolnym, metodyką nauczania języka polskiego i kultury oraz asystenturą międzykulturową (prowadzi w Krakowie sieć dla asystentów i asystentek międzykulturowych). Autorka podręczników i artykułów naukowych. Doradczyni metodyczna ds. wielokulturowości w Krakowie i Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości. Badaczka w projektach unijnych poświęconych edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i językowego. Prezeska Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Pasjonatka inkluzyjnych gier miejskich.  
Strona Urszuli Majcher-Legawiec

Komitet programowo-organizacyjny: