LangUsta

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działające przy Instytucie Psychologii UJ, skupia badaczy i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem.

Mamy nadzieję, że badając w jaki sposób osoby dwujęzyczne poznają świat, uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czym się różni umysł osoby dwujęzycznej od jednojęzycznej, a co za tym idzie, poznać pewne generalne mechanizmy związane z posługiwaniem się językiem. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala przypuszczać, że osoby dwujęzyczne charakteryzują się pewnymi sprawnościami, które z językiem – pozornie – mają niewiele wspólnego. Wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, jest jednym z przedmiotów naszych dociekań naukowych.

Posługiwanie się dodatkowym językiem, nawet w niewielkim wymiarze, zmienia sposób funkcjonowania naszego umysłu, stąd interesują nas osoby, które władają dwoma językami (lub większą ich liczbą) od wczesnego dzieciństwa, jak i te, które dopiero rozpoczęły naukę języków obcych.

Laboratorium – kierowane przez dr hab. Zofię Wodniecką – powstało dzięki otrzymanemu w 2010 roku subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FOCUS. Szczegóły na temat projektów badawczych, które realizujemy można znaleźć na stronie PROJEKTY.

Aktualności

16.01.2019

Are you an exchange student from Spain? We are waiting for you!

Click here

Top