Czym jest LangUsta ?

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działające przy Instytucie Psychologii UJ, skupia badaczy i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem.

Czytaj więcej

Uwaga

Dwujęzyczność osób słyszących mających głuchych rodziców.

Do projektu zapraszamy dzieci głuchych rodziców.

Weź udział

Top