Czym jest LangUsta ?

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działające przy Instytucie Psychologii UJ, skupia badaczy i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem.

Czytaj więcej

Uwaga

Poszukujemy współpracowników, którzy chcieliby zaangażować się w nasze projekty naukowe na zasadzie wolontariatu, lub praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: langusta.lab@gmail.com

Top