News

30.09.2022

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

Zespół badawczy MultiLADA zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym charakterystyk słów! 🙋‍♀️

🇵🇱Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe od 18 do 100 lat, dla których język polski jest językiem ojczystym.

💻Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online, w którym prosimy o ocenę 100 słów według jednej kategorii.

⏳Całość badania trwa około 15-20 minut.

👦👶 Państwa oceny pomogą nam sprawdzić, jakie charakterystyki słów i w jakim stopniu wpływają na ich uczenie się przez dzieci jedno- i wielojęzyczne, które przyswajają język polski!

Bezpośredni link do badania:

Prosimy o podzielenie się tym zaproszeniem ze znajomymi na IG

lub FB

.

17.08.2022

New paper by Patrycja Kałamała, Adam Chuderski, Jakub Szewczyk, Magdalena Senderecka and Zofia Wodniecka!

A new publication by Patrycja Kałamała, Adam Chuderski, Jakub Szewczyk, Magdalena Senderecka and Zofia Wodnieckais now available: Bilingualism caught in a net: A new approach to understanding the complexity of bilingual experience. Click here for more information!

Abstract:

The growing importance of research on bilingualism in psychology and neuroscience motivates the need for a psychometric model that can be used to understand and quantify this phenomenon. This research is the first to meet this need. We reanalyzed two data sets (N = 171 and N = 112) from relatively young adult language-unbalanced bilinguals and asked whether bilingualism is best described by the factor structure or by the network structure. The factor and network models were established on one data set and then validated on the other data set in a fully confirmatory manner. The network model provided the best fit to the data. This implies that bilingualism should be conceptualized as an emergent phenomenon arising from direct and idiosyncratic dependencies among the history of language acquisition, diverse language skills, and language-use practices. These dependencies can be reduced to neither a single universal quotient nor to some more general factors. Additional in-depth network analyses showed that the subjective perception of proficiency along with language entropy and language mixing were the most central indices of bilingualism, thus indicating that these measures can be especially sensitive to variation in the overall bilingual experience. Overall, this work highlights the great potential of psychometric network modeling to gain a more accurate description and understanding of complex (psycho)linguistic and cognitive phenomena.

17.08.2022

New publication by Agata Wolna, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman and Zofia Wodniecka!

A new article by Agata Wolna, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman and Zofia Wodniecka is now available: Polish norms for a set of colored drawings of 168 objects and 146 actions with predictors of naming performance Click here for more information!

Abstract:

In this study, we present the first database of pictures and their corresponding psycholinguistic norms for Polish: the CLT database. In this norming study, we used the pictures from Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT): a set of colored drawings of 168 object and 146 actions. The CLT pictures were carefully created to provide a valid tool for multicultural comparisons. The pictures are accompanied by norms for Naming latencies, Name agreement, Goodness of depiction, Image agreement, Concept familiarity, Age of acquisition, Imageability, Lexical frequency, and Word complexity. We also report analyses of predictors of Naming latencies for pictures of objects and actions. Our results show that Name agreement, Concept familiarity, and Lexical frequency are significant predictors of Naming latencies for pictures of both objects and actions. Additionally, Age of acquisition significantly predicts Naming latencies of pictures of objects. The CLT database is freely available at osf.io/gp9qd. The full set of CLT pictures, including additional variants of pictures, is available on request at osf.io/y2cwr.

22.07.2022

New overview article by Agata Wolna and Zofia Wodniecka!

A new publication in Polish by Agata Wolna and Zofia Wodniecka is now available: Dwujęzyczny mózg: przegląd najważniejszych doniesień Click here for more information!

Abstract:

Mózg człowieka cechuje wysoki stopień neuroplastyczności. Oznacza to, że zarówno struktura, jak i połączenia między poszczególnymi obszarami są wrażliwe, a przez to kształtowane przez doświadczenie (Kossut, 2019). W tradycyjnym ujęciu neuroplastyczność to przejęcie przez nowe obszary mózgu funkcji pierwotnie powiązanych z innymi strukturami, które uległy uszkodzeniu, np. w wyniku udaru (Fan i wsp. 2015) lub utraty jednego ze zmysłów (Hirsch i wsp. 2015). Neuroplastyczne zmiany w mózgu zachodzą również u osób zdrowych, np. w wyniku intensywnego treningu związanego zarówno z nabywaniem nowych umiejętności (Siuda-Krzywicka i wsp. 2016), jak i trenowaniem wyższych funkcji poznawczych, takich jak pamięć przestrzenna (Maguire i wsp. 2000). W świetle badań pokazujących wrażliwość mózgu człowieka na doświadczenie rodzi się pytanie, czy również dwujęzyczność może być przyczyną funkcjonalnych i strukturalnych adaptacji neuronalnych. Czy można mówić o „dwujęzycznym mózgu”? Dlaczego dwujęzyczność miałaby leżeć u podstaw neuroplastycznych zmian w mózgu? Znajomość i używanie więcej niż jednego języka w życiu codziennym wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami poznawczymi (Green i Kroll 2019). Po pierwsze, system poznawczy osoby dwujęzycznej musi się zmierzyć ze zorganizowaniem dwóch odrębnych systemów reprezentacji językowych: pierwszego, ojczystego języka (L1) oraz drugiego języka (L2). Po drugie, osoba dwujęzyczna musi posiadać efektywny mechanizm kontrolujący aktywacje obydwu systemów językowych pozwalający na użycie każdego z nich w odpowiednim kontekście. Ponieważ zarówno organizacja systemów reprezentacji dla dwóch języków, jak i kontrola poznawcza nakładają na system poznawczy dodatkowe wymagania, można się spodziewać, że będą podstawą szeregu neuroplastycznych zmian funkcjonalnych oraz strukturalnych. Pytanie o konsekwencje dwujęzyczności dla funkcjonowania i struktury mózgu można rozbić na dwa bardziej szczegółowe zagadnienia. Po pierwsze – w jaki sposób są zorganizowane systemy reprezentacji obydwu języków? Po drugie – jakie jest neuronalne podłoże mechanizmów pozwalających osobom dwujęzycznym na sprawne posługiwanie się dwoma językami? Celem pracy jest podsumowanie badań przybliżających nas do odpowiedzi na powyższe pytania.

 

18.07.2022

Postdoctoral Position in Neuroscience of Bilingualism, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Applications are invited for a full-time post-doctoral position in the Psychology of Language and Bilingualism Lab at the Institute of Psychology, Jagiellonian University in Krakow, Poland. The position is funded by the Polish National Science Centre grant Mechanisms of language control underlying bilingual speech production: fMRI investigation (PI: Dr. Zofia Wodniecka; the Co-Investigators are: Dr. Marcin Szwed (Jagiellonian) and Dr. Jakub Szewczyk (Jagiellonian and Donders Institute) and Dr. Michele Diaz (Penn State University, USA).

The project investigates neural bases of language production in bilinguals and its primary methodology is fMRI. The focus will be on Polish-English bilinguals; some knowledge of Polish will be an asset, but is not essential. Most importantly, we are looking for an innovative postdoctoral candidate with a strong background in cognitive neuroscience, computer science or related fields. The postdoctoral researcher will be employed on the basis of a full-time employment contract funded from the OPUS project funds. Duration of employment is around 24 months or longer, depending on a start date and possibility of grant extension (contact the PI for details).

Requirements: Candidates must have a Ph.D in Psychology, Neuroscience, Cognitive Science, Computer Science or a related field, or they must have completed the Ph.D by the time of appointment. Other requirements include: prior experience in fMRI and sMRI data acquisition and analyses or a willingness to learn them quickly, and largely independently; publication record (including high quality dissertation, publications in peer-reviewed journals), research interests in neurobiology of cognitive functions, experience in planning and conducting experiments in cognitive psychology and cognitive neuroscience, fluency in English, and a documented ability to work well both independently and in a team. Prior experience in fMRI technique is strongly preferred. Strong statistical and programming skills (including knowledge of Unix commands) is a plus.

Applications should include: 1) a CV 2) a cover letter with a statement of research experience, interests and the motivation to contribute to the project; 3) a copy of the diploma or statement about the dissertation progress and a planned date of its completion (signed by the Ph.D. supervisor); 4) at least two lettOpus_ogloszenie_ENG_2022 07 06ers of recommendation.

All applications should be sent to Dr. Zofia Wodniecka at zofia.wodniecka@uj.edu.pl titled: “OPUS14-fMRI-2021”, no later than September 22th, 2022.

The start date: AS SOON AS POSSIBLE. Interviews with selected candidates will be held either in person or online. For more information about this position, please contact Dr. Zofia Wodniecka.

All the details on the application procedure are here


26.06.2022

New event: A Day for Stakeholders and Practitioners in the field of multilingualism”

We cordially invite you to attend the hybrid (online and stationary) event A Day for Stakeholders and Practitioners organised by the group of academic institutions which have been taking part in the MultiMind project. </p?

 

The conference will take place online on Zoom and in the University of Konstanz, on June 27th to June 29th, 2022.

The event will allow the attendees to hear about the results of our project and their implications for practitioners, such as speech & language therapists, psychologists, psychiatrists, teachers, and educators.

Attendance is free of charge and the registration is necessary.

A detailed description of the event can be found here.

 

07.07.2022

New article by Tamar Degani, Anat Prior and Zofia Wodniecka

A new publication by Tamar Degani, Anat Prior and Zofia Wodniecka is now available: TEditorial: Modulators of Cross-Language Influences in Learning and Processing Click here for more information!

Introduction:

Language learning and processing should be considered in the context of speakers’ prior linguistic knowledge. Research accumulated over the last few decades (Jarvis and Pavlenko, 2007) has indeed demonstrated that cross-language influences (CLI), also termed transfer, are present across different language domains, for bi- and multilinguals (Cenoz et al., 2001; Puig-Mayenco et al., 2020). Research on CLI is important for several reasons. On the theoretical front, such evidence can reveal the patterns of interconnectivity of the multilingual language system and inform models of multilingual representation and activation. Further, such research carries implications for learning and instruction, in understanding when and how CLI from prior linguistic knowledge would facilitate or hinder learning.

The article is a part of the special e-book on the topic of ‘Modulators of Cross-Language Influences in Learning and Processing’.

Despite wide agreement regarding the prevalence and importance of CLI, there is quite a lot of variability in its specific manifestations across studies. Thus, the goal of the current Research Topic is to set the stage for systematically mapping the factors that may modulate the presence and nature of CLI in learning and processing. Studies included in this Research Topic investigate CLI in children and adults, across lexicon and grammar, in beginning and advanced language users. Importantly, the studies identified and tested factors that might modulate CLI. Across the papers, the modulators examined include speaker characteristics, task demands, and item/language characteristics (see Figure 1), thus offering a rich and nuanced description of the factors at play. In what follows, we present the collection of studies in this Research Topic according to the language domain on which they focused (see Table 1), as well as outline commonalities and avenues for future research.

 

 

15.06.2022

New publication by Alba Casado, Jakub Szewczyk, Agata Wolna and Zofia Wodniecka!

A new publication by Alba Casado, Jakub Szewczyk, Agata Wolna and Zofia Wodniecka is now available: The relative balance between languages predicts the degree of engagement of global language control Click here for more information!

Abstract:

After naming pictures in their second language (L2), bilinguals experience difficulty in naming pictures in their native language (L1). This phenomenon, the “L2 after-effect”, is a lingering consequence of language control mechanisms regulating the activation of L1 and L2 to facilitate L2 production. Building on the Inhibitory Control model proposed by Green (1998), we propose that how much language control is applied depends on the relative balance between the current activation of L1 and L2. In two experiments, Polish-English bilinguals immersed in their L1 performed a blocked picture-naming task. This paradigm provided a continuous measure of the relative balance between the two languages and made it possible to index engagement of control by measuring the L2 after-effect. The results indicate that the higher the activation level of L1 and the lower the activation level of L2, the bigger the L2 after-effect. The results also revealed an enduring down-regulation of L1 activation level in more language-balanced speakers.

 

31.05.2022

New event: (R)ewolucyjne espresso pt. “Adaptacja, integracja czy separacja? Co dzieje się z dziećmi uchodźczymi w polskich szkołach?”

We cordially invite you to attend the online event organised by the Faculty of Philosophy, Jagiellonian University: (R)ewolucyjne espresso pt. “Adaptacja, integracja czy separacja? Co dzieje się z dziećmi uchodźczymi w polskich szkołach?”, which will take place online on the MS Teams (Team ‘Social (r)Evolutions Lab’, access code: 8seswxo) on Thursday, June 1st, 2022 at 13:30 CET.

 

The guests of the seminar are: Anna Ratecka (Institute of Sociology, Jagiellonian University), Halina Grzymała-Moszczyńska (Institute of Sociology, Jagiellonian University), Zofia Wodniecka-Chlipalska (Institute of Psychology UJ, Bilingualism Matters Krakow and LangUsta Lab), Krystian Barzykowski (Institute of Psychology UJ and Bilingualism Matters Krakow), Urszula Majcher-Legawiec (‘Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja’ foundation), and Katarzyna Smoter (Institute of Pedagogy UJ, ‘Pedagodzy UJ dla Ukrainy’ group and ‘Zabawą przeciwko wojnie group’).

 

The discussion will be held in Polish and will be hosted by

A detailed description of the event can be found here.

In order to attend the event, find Team ‘Social (r)Evolutions Lab’ and the access code: 8seswxo

or use the link.

Detailed description in Polish:

Zapraszamy na spotkanie z cyklu (R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o świecie, w jakim żyjemy, pt. Adaptacja, integracja czy separacja? Co dzieje się z dziećmi uchodźczymi w polskich szkołach?

Tysiące dzieci i nastolatków uciekło z Ukrainy do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W ciągu kilku tygodni do polskich szkól zapisano blisko 200 tysięcy ukraińskich dzieci. Co w praktyce oznacza edukacja dzieci uchodźczych w polskich szkołach? Jak z wyzwaniem, które pojawiło się tak nagle i w takiej skali, radzą sobie polskie szkoły, nauczycielki i nauczyciele oraz całe szkolne środowisko? O jakich lekcjach do odrobienia przez polski system oświaty już wiemy, i jakich lekcji możemy się jeszcze spodziewać? Co możemy o tym powiedzieć z perspektywy badań psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych oraz praktyki wychowawczej i edukacyjnej?

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się z nami:

Detailed description in Polish:

Zapraszamy na spotkanie z cyklu (R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o świecie, w jakim żyjemy, pt. Adaptacja, integracja czy separacja? Co dzieje się z dziećmi uchodźczymi w polskich szkołach?

Informacja o osobach uczestniczących w dyskusji:

Anna Ratecka, socjolożka, aktywistka, badaczka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze to praca seksualna, migracje handel ludźmi, teoria feministyczna. Obecnie kończy na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat na temat uznania osób pracujących seksualnie w Polsce.

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Zrealizowała dwie edycje – w Krakowie i w Londynie – warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński. Od 1998 prowadzi badania z zakresu psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji. Dotyczą one akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Prowadzi tez badania dotyczące problemów adaptacji kulturowej w Polsce dzieci z polskich rodzin powracających z emigracji. Ostatnio wraz z Zespołem prowadzi badania dotyczące kontaktów Polaków z norweską służbą zdrowia oraz doświadczeń polskich rodzin z Barnevarnet. Opublikowała w wydawnictwach polskich i międzynarodowych szereg prac poświęconych problematyce psychologicznych aspektów migracji. Najważniejsze publikacje z tej dziedziny: Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków: Nomos, 2000. The psychology of migration. Facing cultural and religious diversity. Leiden-Boston: Brill, 2021.

Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej. Prowadzi badania z zakresu psychologii poznawczej i psycholingwistyki, interesując się szczególnie zagadnieniem dwujęzyczności: jej konsekwencjami poznawczymi oraz mechanizmami neuropoznawczymi umożliwiającymi użycie języka przez osoby dwujęzyczne. Jest autorką ponad 50 publikacji. Kierowała wieloma grantami, w tym „Sonata Bis”, „Opus” (Narodowe Centrum Nauki) i „Focus” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jest partnerem m.in. projektu Horyzont 2020 Innovative Training Networks „Multilingual Mind” oraz projektu Partnership for Research and Education finansowanym przez National Science Foundation. Odbyła liczne staże zagraniczne (m.in. Penn State University, USA; University of New South Wales, Australia; Rotman Research Institute, Kanada), co zaowocowało bogatą współpracą z badaczami z zagranicy. Jest założycielką Zespołu Badawczego Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LANGUSTA i popularyzatorką wiedzy psychologicznej. Była pomysłodawczynią i dwukrotnie pełniła funkcję redaktora naukowego projektu „Wszystko o dwujęzyczności” realizowanego w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2015 i 2016 r. finansowanego przez MSZ (2015) i Senat RP (2016). Jest założycielką (w roku 2018) i dyrektorką krakowskiego oddziału międzynarodowej organizacji Bilingualism Matters, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności. Oddział ten prowadzi m.in. spotkania z rodzicami dzieci dwujęzycznych oraz praktykami pracującym z takimi dziećmi. Krakowski oddział BM kształci także praktyków do pracy z osobami z doświadczeniem migracji, m.in. dzięki międzynarodowemu projektowi TEAM Erasmus Plus Strategic Partnership.

Dr Krystian Barzykowski, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Ukończył szkołę trenerską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) uzyskując rekomendacje trenerskie HFPC do popularyzowania wiedzy i prowadzenia warsztatów w zakresie wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Zajmuje się zagadnieniami kompetencji wielokulturowych w różnych sferach aktywności zawodowej. Prowadzi szkolenia z zakresu sytuacji psychologicznej i społecznej dzieci z doświadczeniem migracji przymusowej i dobrowolnej.

Urszula Majcher-Legawiec doradczyni metodyczna ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości, nauczycielka akademicka i nauczycielka języka polskiego jako obcego/drugiego, Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu), badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate, New ABC). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Autorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego.

Dr Katarzyna Smoter – absolwentka pedagogiki i socjologii (UJ), członkini zespołu Doradztwa Pedagogicznego Proficio w Instytucie Pedagogiki UJ, oraz grup „Pedagodzy Uj dla Ukrainy: i „Zabawą przeciwko wojnie”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki edukacji międzykulturowej, dydaktyki i dydaktyki szkoły wyższej.

potkania (R)ewolucyjnego espresso czyli syntetycznie o świecie, w jakim żyjemy to cykl spotkań zainicjowanych w 2020 roku w ramach SocRevLab (POB Society of the Future), a obecnie realizowany jako przestrzeń do dyskusji badaczek i badaczy Wydziału Filozoficznego oraz ekspertek i ekspertów z otoczenia społecznego UJ.

 

Procesy, napięcia i turbulencje społeczne – co oznaczają dla jednostek i zbiorowości, ludzi i środowiska? jakie znaczenie dla tego, co dzieje się tu i teraz, ma to, co już się kiedyś wydarzyło? Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim materialności i technologie? Jakie scenariusze przyszłości wyłaniają się z bieżących wydarzeń i procesów?

 

Spotkania mają formułę krótkich wystąpień osób reprezentujących różne dyscypliny nauki reprezentowanych na Wydziale Filozoficznym UJ oraz dyskusji wokół nich. Celem spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi.

 

21.03.2022

New publication by Sofía Castro, Zofia Wodniecka and Kalinka Timmer!

A new publication by Sofía Castro, Zofia Wodniecka and Kalinka Timmer is now available: Am I truly monolingual? Exploring foreign language experiences in monolinguals Click here for more information!

Abstract:

Monolingualism has typically been understood as a homogeneous phenomenon. The linguistic experiences of monolinguals are usually overlooked when analysing the impact of foreign language experiences on language processing and cognitive functioning. In this study, we analyse the linguistic experiences of 962 English-speaking individuals from the United Kingdom (UK) who identified as monolinguals. Through an online survey, we found that more than 80% of these monolinguals had learned at least one foreign language, dialect, or type of jargon. More than half of this 80% of monolinguals also used languages they had learned at some point in their lives. Moreover, nearly 40% of all the studied monolinguals confirmed that they had been passively exposed to foreign languages or dialects in their environment; approximately a fourth of these monolinguals who declared exposure to at least one foreign language (or dialect) confirmed that they also used these languages. Furthermore, activities that involved passive use of languages (i.e., activities that require reading or listening but do not require speaking or writing; e.g., watching TV) were occasionally carried out in foreign languages: around 26% of these monolinguals confirmed the passive use of more than one language. Lastly, around 58% of monolinguals who had visited one or more non-English-speaking countries declared the active use of foreign languages during their stay(s). These results suggest that the linguistic experiences of monolinguals from the UK often include exposure to and use of foreign languages. Moreover, these results show the need to consider the specificity of the monolingual language experience when analysing the impact of foreign languages on cognitive functioning, as differences in the language experiences of bilinguals also have divergent impacts on cognition. Lastly, monolingual experiences are different from bilingual experiences; therefore, existing questionnaires that evaluate language experiences should be adapted to capture the particular linguistic experiences of monolinguals.

 

10.03.2022

New event: Ukrainian Migrations – Past Trends and Current Challenges

We cordially invite you to attend the seminar of the Observatory for Multiculturality and Migration: Ukrainian Migrations – Past Trends and Current Challenges, which will take place online on the Zoom platform on Friday, March 11, 2022 at 13:00 CET.

 

The guests of the seminar are: Oleg Yarosh (Polish Institute of Advanced Studies), Konrad Pędzwiatr (Cracow University of Economics), Dobrosław Wiktor-Mach (Cracow University of Economics), Karolina Sobczak-Szelc (University of Warsaw), Patrycja Trzeszczyńska (Jagiellonian University), Olena Babakova, Karolina Czerska-Shaw (Jagiellonian University), Inga Hajdarowicz (Jagiellonian University) and Dominik Wach (Centre for Migration Research).

 

Both the presentations and discussion will be held in English

A detailed description of the event can be found here.

In order to attend the event, use the link.

Meeting ID: 812 7971 9650

Passcode: 2nXwMV

Visit the websiteof the Observatory for Multiculturalism and Migration

 

13.01.2022

New publication by Agata Wolna, Joanna Durlik and Zofia Wodniecka!

A new publication by Agata Wolna, Joanna Durlik and Zofia Wodniecka is now available: Pronominal anaphora resolution in Polish: Investigating online sentence interpretation using eye-tracking Click here for more information!

Abstract:

The mechanism of anaphora resolution is subject to large cross-linguistic differences. The most likely reason for this is the different sensitivity of pronouns to the range of factors that determine their reference. In the current study, we explored the mechanism of anaphora resolution in Polish. First, we explored preferences in the interpretation of null and overt pronouns in ambiguous sentences. More specifically, we investigated whether Polish speakers prefer to relate overt pronouns to subject or object antecedents. Subsequently, we tested the consequences of violating this bias when tracing the online sentence-interpretation process using eye-tracking. Our results show that Polish speakers have a strong preference for interpreting null pronouns as referring to subject antecedents and interpreting overt pronouns as referring to object antecedents. However, in online sentence interpretation, only overt pronouns showed sensitivity to a violation of the speaker’s preference for a pronoun-antecedent match. This suggests that null pronoun resolution is more flexible than overt pronoun resolution. Our results indicate that it is much easier for Polish speakers to shift the reference of a null pronoun than an overt one whenever a pronoun is forced to refer to a less-preferred antecedent. These results are supported by naturalness ratings, which showed that null pronouns are considered equally natural regardless of their reference, while overt pronouns referring to subject antecedents are rated as considerably less natural than those referring to object antecedents. To explain this effect, we propose that the interpretation of null and overt pronouns is sensitive to different factors which determine their reference.

 

23.12.2021

New paper co-authored by Justyna Kotowicz and Zofia Wodniecka!

A new publication by Justyna Kotowicz, Klaudia Tondos and Zofia Wodniecka is now available: Language experiences of hearing individuals with D/deaf parents: Polish Sign Language as their heritage language Click here for more information!

Abstract:

Osoby słyszące mające G/głuchych rodziców (CODA, ang. child of deaf adult) nabywają równolegle dwa języki: język migowy – dzięki swoim G/głuchym rodzicom oraz język foniczny (mówiony) – poprzez kontakt z osobami słyszącymi. Istotny dla dwujęzyczności CODA jest fakt, że obejmuje ona języki o innym statusie: język dziedzictwa, czyli język migowy, który jest używany przez społeczność osób G/głuchych oraz język foniczny, czyli oficjalny język kraju wykorzystywany przez większość społeczeństwa. Celem przeprowadzonych analiz było opisanie specyfiki doświadczeń językowych dorosłych CODA w trzech obszarach: przyswajania języków, kompetencji językowych oraz pośredniczenia językowego. Zebrano dane dotyczące dwóch języków: polskiego języka migowego (PJM) oraz języka polskiego (fonicznego), wykorzystując do tego Kwestionariusz językowy dla słyszącego dziecka G/głuchych rodziców. Otrzymane wyniki wskazują, że PJM nie został zdominowany przez język polski; wprost przeciwnie, PJM jest istotny w komunikacji dorosłych CODA. Znaczenie PJM-u wyraża się poprzez takie wskaźniki jak: wczesne nabycie tego języka, wysoka kompetencja, codzienne używanie oraz długotrwałe pośredniczenie językowe. Zaprezentowane wyniki dotyczą specyficznie rekrutowanej grupy osób, przez co uogólnienia na całą populację CODA nie są w pełni możliwe bez dalszych badań.

 

22.12.2021

New paper co-authored by Sadyie Cankurtaran!

A new publication by Anna Egbert, Stephen Karpiak, Richard Havlik, Sadiye Cankurtaran and Sirinnaz Ozturk is now available: Global Rise of Depression Prevalence Amid the COVID-19 Pandemic Click here for more information!

Abstract:

The immense burden of depressive disorders is on the rise, with global prevalence estimates in 2017 ranging from 4% to 13%. The novel coronavirus SARS-CoV-2 is likely to impact the established risk factors for depressive disorders. Thus, a rapid increase in depression prevalence can be expected amid the COVID-19 pandemic. Using epidemiologic data (N=111,225) derived from an extant online survey “Measuring Worldwide COVID-19 Attitudes and Beliefs” (launched by Fetzer and colleagues, March-April 2020) in 178 countries, we examined age-dependent global prevalence of depression and assessed the impact of social factors caused by the COVID-19 pandemic on depressive symptomatology. Point prevalence of depression was measured using the PHQ8 standard cut-off score (i.e., ≥10). Correlates of depressive symptoms were analyzed with hierarchical regression modeling separately in three age groups, i.e., 18-34, 35-54 and 55+ years. We found that nearly 20% of individuals globally revealed significant symptoms of depression, including 27% of young, 15% middle-aged, 9% adults aged 55+. These data suggest that the prevalence of depression is 2-5 times higher than global estimates preceding the COVID-19 pandemic. Regression modeling explained approx. 50% variability in depressive symptoms across the three age groups. Increased risk of depression was found in females, single or divorced individuals, and those who presented poorer health and higher anxiety. Social restrictions amid the COVID-19 pandemic were marginal risks for depression. Together, this study highlights the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of people of different ages and urges the development of increased access to psychological interventions.

 

22.12.2021

Patrycja Kałamała-Ligęza’s successful PhD defense!

We are proud to announce that Patrycja Kałamała Ligęza has successfully defended her PhD dissertation titled Language experiences and cognitive control – assessment and interactions. and was awarded a commendation. Click here to access Patrycja Kałamała-Ligęza’s researchgate profile.

 

18.12.2021

Public defence of Patrycja Kałamała-Ligęza’s PhD dissertation!

We are proud to announce that the public defence of Patrycja Kałamała Ligęza’s PhD dissertation titled Language experiences and cognitive control – assessment and interactions. will take place online (MS Teams) on 20/12/2021 at 4:30 PM CET. Click here to access the abstract and reviews!

All attendees are kindly asked to register on this address until 19/12/2021.

 

13.12.2021

New publication co-authored by Patrycja Kałamała and Zofia Wodniecka!

A new publication by Patrycja Kałamała, Magdalena Senderecka and Zofia Wodniecka is now available: On the multidimensionality of bilingualism and the unique role of language use* Click here for more information!

Abstract:

The multidimensionality of the bilingual experience makes the investigation of bilingualism fascinating but also challenging. Although the literature distinguishes several aspects of bilingualism, the measurement methods and the relationships between these aspects have not been clearly established. In a group of 171 relatively young Polish–English bilinguals living in their first-language environment, this study investigates the relationships between the multiple measures of bilingualism. The study shows that language entropy – an increasingly popular measure of the diversity of language use – reflects a separate aspect of the bilingual experience from language-switching and language-mixing measures. The findings also indicate that language proficiency is not a uniform aspect of the bilingual experience but a complex construct that requires appropriately comprehensive measurements. Collectively, the findings contribute to the discussion on the best practices for quantifying bilingualism.

 

11.11.2021

Conference: “A child migrant – conclusions from research and practical guidelines”

We invite you to join the online conference “A child migrant – conclusions from research and practical guidelines” which will take place on 8th-9th December 2021.

Click here to access conference website in English.

Strona konferencji w języku polskim.

 

08.11.2021

New publication co-authored by members of our lab!

A new publication by Magdalena Łuniewska, Marta Wójcik, Joanna Kołak, Karolina Mieszkowska, Zofia Wodniecka and Ewa Haman is now available: Word knowledge and lexical access in monolingual and bilingual migrant children: Impact of word properties Click here for more information!

Abstract:

Word knowledge and the speed of word processing in monolingual children and adults are influenced by word properties, such as the age of acquisition (AoA), imageability, and frequency. Understanding how different properties of words contribute to the ease of processing by bilingual children is a critical step for establishing models of childhood bilingualism. However, a joint impact of these properties has not been so far assessed in bilingual children. Here, we compared the impact of AoA, imageability, and frequency on accuracy and response times in picture naming and picture recognition tasks in monolingual and bilingual children. We used Cross-Linguistic Lexical Tasks to test 45 monolingual children (aged 4 to 7 years) and 45 migrant bilingual children in their L1 (Polish). Word AoA, imageability, and frequency independently affected the accuracy and response times in both picture naming and picture recognition tasks. Crucially, bilingual children were more sensitive to word characteristics than their monolingual peers: Bilingual children’s accuracy was particularly low for words of high AoA (in the picture recognition task) and for words of low frequency (in the picture naming task). Also, the increase in response times for low-imageable and low-frequent words was particularly salient in bilingual children. The results suggest a new area of interest for further studies: the question of whether bilinguals and monolinguals show different sensitivity to psycholinguistic factors, and if so, does that sensitivity change with age or language exposure?

 

05.11.2021

New publication co-authored by Kalinka Timmer and Zofia Wodniecka!

A new publication by Kalinka Timmer, Albert Costa and Zofia Wodniecka is now available: The source of attention modulations in bilingual language contexts Click here for more information!

Abstract:Bilinguals who switch from a monolingual context to a bilingual context enhance their domain-general attentional system. But what drives the adaptation process and translates into the observed increased efficiency of the attentional system? To uncover the origin of the plasticity in a bilingual’s language experience, we investigated whether switching between other types of categories also modulated domain-general attentional processes. We compared performance of Catalan-Spanish bilinguals across three experiments in which participants performed the Attentional Network Test in a mixed context and in two single contexts that were created by interleaving words with flankers. The contexts were related to switching (or not) between languages (Experiment-1) or between low-level perceptual color categories (Experiment-2) or between linguistic categories (Experiment-3). Both switching between languages and linguistic categories revealed increased target-P3 amplitudes in mixed contexts compared to single contexts. These findings can inform the Inhibitory Control model regarding the locus and domain-generality of attentional adaptations.

 

03.11.2021

Join “The Multilingual Mind: Online lecture series on multilingualism across disciplines”!

The lecture series will take place Tuesdays from 17.00 until 18.30 (CET/UTC+01) starting on the 2nd of November. The first talk will be held by Sergio Soares (University of Konstanz) on “Neurophysiological oscillatory correlates of heritage bilingualism”.

To attend the lecture series please visit and register here !

You should receive an email with the link immediately.

If you would like to listen to the talks but cannot attend any of the lectures, recordings will be available on MultiMind’s YouTube channel

 

27.10.2021

New publication co-authored by the members of our lab!

A new publication by Agnieszka Otwinowska, Marta Marecka, Alba Casado, Joanna Durlik, Jakub Szewczyk, Marcin Opacki and Zofia Wodniecka is now available: Does L2 Proficiency Impact L2-L1 Transfer While Reading L1 Collocations? Evidence From Behavioral and ERP Data Click here for more information!

Abstract:Multi-word expressions (MWEs) are fixed, conventional phrases often used by native speakers of a given language (L1). The type of MWEs investigated in this study were collocations. For bilinguals who have intensive contact with the second language (L2), collocational patterns can be transferred from the L2 to the L1 as a result of cross-linguistic influence (CLI). For example, bilingual migrants can accept collocations from their L2 translated to their L1 as correct. In this study, we asked whether such CLI is possible in native speakers living in the L1 environment and whether it depends on their L2 English proficiency. To this end, we created three lists of expressions in Polish: (1) well-formed Polish verb-noun collocations (e.g., ma sens – ∗has sense), (2) collocational calques from English (loan translations), where the English verb was replaced by a Polish translation equivalent (e.g., ∗robi sens – makes sense), and, as a reference (3) absurd verb-noun expression, where the verb did not collocate with the noun (e.g., ∗zjada sens – ∗eats sense). We embedded the three types of collocations in sentences and presented them to L1 Polish participants of varying L2 English proficiency in two experiments. We investigated whether L2 calques would (1) be explicitly judged as non-native in the L1; (2) whether they would evoke differential brain response than native L1 Polish equivalents in the event-related potentials (ERPs). We also explored whether the sensitivity to CLI in calques depended on participants’ level of proficiency in L2 English. The results indicated that native speakers of Polish assessed the calques from English as less acceptable than the correct Polish collocations. Still, there was no difference in online processing of correct and calques collocations as measured by the ERPs. This suggests a dissociation between explicit offline judgments and indices of online language processing. Interestingly, English L2 proficiency did not modulate these effects. The results indicate that the influence of English on Polish is so pervasive that collocational calques from this language are likely to become accepted and used by Poles.

 

 

13.09.2021

New publication co-authored by Kalinka Timmer!

A new publication by Cong Liu, Lu Jiao, Kalinka Timmer and Ruiming Wang is now available: Structural brain changes with second language learning: A longitudinal voxel-based morphometry study Click here for more information!

Abstract:

The underlying mechanisms that adapt with L2 learning are still poorly understood. The present longitudinal study examined the effects of L2 learning on grey matter structure of Chinese college freshmen majoring in English. Participants were scanned twice, one year apart. Our voxel-based morphometry analyses revealed that gray matter volume (GMV) decreased in the left anterior cingulate cortex (ACC) and right inferior frontal gyrus (IFG) after L2 learning for one year. Critically, these structural adaptations correlated with changes in participants’ language control ability across L2 learning. Moreover, age of acquisition of L2 was a significant predictor of volumetric change in the left ACC and L2 proficiency was a significant predictor of volumetric change in the right IFG. Overall, these findings enrich our understanding of the dynamic nature of structural brain adaptations, and the mechanisms these adaptations index, as a function of classroom L2 learning.

 

06.09.2021

New publication co-authored by Patrycja Kałamała, Jonas Walther and Zofia Wodniecka!

A new publication by Patrycja Kałamała, Jonas Walther, Haoyun Zhang, Michele Diaz, Magdalena Senderecka and Zofia Wodniecka is now available: The use of a second language enhances the neural efficiency of inhibitory control: an ERP study Click here for more information!

Abstract:

This study investigated how natural language use influences inhibition in language-unbalanced bilinguals. We experimentally induced natural patterns of language use (as proposed by the Adaptive Control Hypothesis) and assessed their cognitive after-effects in a group of 32 Polish–English bilinguals. Each participant took part in a series of three language games involving real conversation. Each game was followed by two inhibition tasks (stop-signal task and Stroop task). The manipulation of language use in the form of language games did not affect the behavioural measures, but it did affect ERPs. Performance of the inhibition tasks was accompanied by a reduction of P3 and the N450 amplitude differences after games involving the use of L2. The ERP modulations suggest that for bilinguals living in an L1 context the use of L2 enhances neural mechanisms related to inhibition. The study provides the first evidence for a direct influence of natural language use on inhibition.

 

12.07.2021

New publication co-authored by Sofia Castro!

A new publication by Sofia Castro, Marcin Bukowski, Juan Lupiáñez and Zofia Wodniecka is now available: Fast or Accurate? The Change of Goals Modulates the Efficiency of Executive Control Click here for more information!

Abstract:

In the present study, we analyse the influence of goal maintenance and goal change on the efficiency of executive control. Although there is empirical evidence on the impact of goal maintenance and task-switching on executive control, little is known about the consequences of changing between processing goals (e.g., speed or accuracy goals). We assessed the influence of changing between speed and accuracy goals while performing a task-switching procedure that requires social categorization. Experiment 1 included frequent goal changes, whereas Experiment 2 included one goal change across the experimental session. The results showed that both goals influence general performance and flexibility. A comparison between experiments suggested that frequent goal change (Experiment 1) resulted in worse performance and lower flexibility overall, compared to sequential goal change (Experiment 2). Frequent goal change was also associated with increased difficulties in pursuing the accuracy goal. The implications regarding the role of goal maintenance and goal change on executive control are discussed, as well as new research possibilities.

 

08.07.2021

New publication co-authored by Kalinka Timmer!

A new publication by Kalinka Timmer, Zofia Wodniecka and Albert Costa is now available: Rapid attentional adaptations due to language (monolingual vs bilingual) context Click here for more information!

Abstract:

Does our general attentional system adapt to the language context we are in? Bilinguals switch between contexts in which only one language is present or both languages are equiprobable. Previous research by Wu and Thierry (2013) suggested that the bilingual language context can modify the workings of inhibitory control mechanisms. Here we investigate whether this can be replicated and whether other attentional mechanisms (alerting and orienting) also adjust depending on whether we are in a bilingual or a monolingual situation. Bilinguals performed the Attentional Network Task (ANT) task, which allows us to measure three types of attentional processes: alerting, orienting and executive control. Crucially, while performing the ANT task, participants also saw words presented in only one language (e.g., Catalan; monolingual context) or in two languages (Catalan and Spanish; bilingual context); this allowed us to assess whether the three attentional processes would be modified by language context. Compared to the monolingual context, in the bilingual context the target-P3 amplitude was enhanced for the alerting and executive control networks but not for the orienting network. This suggests that bilinguals’ state of alertness was enhanced when surrounded by words from two languages. Exploratory analyses reveal that within the bilingual context, language switches have an alerting effect, as indexed by a greater target-N1, thus impacting upcoming visual processing of the flanker. Response hand activation is speeded up for congruent trials in a similar way that arbitrary alerting cues speed them up. This speed-up was reflected in a greater LRP in the bilingual context, but it was not reflected in behavioral measures (RTs or ACC). Thus, a bilingual context can enhance attentional capacity towards non-linguistic information. It also reveals how flexible the cognitive system is.

 

07.07.2021

The Karuza Lab at The Pennsylvania State University is recruiting participants for a study!

The Karuza Lab at The Pennsylvania State University (USA — http://karuzalab.la.psu.edu) is recruiting adult participants (ages 18-30)for a study on how people learn and use language. Activities will be conducted remotely using your personal computer.

To participate you must:

Be between 18 and 30 years old

Be fluent in English AND at least one other language

Have completed at least a high school (secondary) education

Have normal or corrected-to- normal hearing and vision (like glasses)

Have no history of neurological injury or disease

Eligible participants will complete:Be between 18 and 30 years old; Be fluent in English AND at least one other language; Have completed at least a high school (secondary) education; Have normal or corrected-to- normal hearing and vision (like glasses); Have no history of neurological injury or disease.

Eligible participants will complete: One testing session that lasts 60-90 minutes and a language history questionnaire and some language learning tasks.

There is an initial screening for this study. Eligible participants will be compensated the equivalent of 10 USD per hour.

For more information please contact: Dr. Elisabeth Karuza at exk521@psu.edu. This work is supported by the Partnerships for International Research and Education and in collaboration with Dr. Zofia Wodniecka of Jagiellonian University.

 

29.06.2021

New publication co-authored by Alba Casado!

A new publication by Alba Casado, Alfonso Palma and Daniela Paolieri is now available: The scope of grammatical gender in Spanish: Transference to the conceptual level Click here for more information!

Abstract:

The aim of the present study was to explore under what circumstances we could observe a transference from grammatical gender to the conceptual representation of sex in Spanish, a two-gender language. The participants performed a lexical decision task and a gender decision task in the auditory modality, including words referencing inanimate entities associated with males or females. The sex stereotype could be congruent (falda [skirt], feminine) or incongruent (corbata [tie], feminine) with the grammatical gender. If the transfer from grammatical gender to conceptual information related to sex is settled, we should observed faster access for the congruent words compared with the incongruent ones both in the gender decision task and in the lexical decision task. The results showed a facilitation while processing congruent vs. incongruent words where attention to gender was mandatory during the adapted gender decision task. However, there was a lack of transference during the lexical decision task that might have been caused by the absence of direct conceptual activation by the time the decision was made. Additionally, we found that grammatical gender and sex-related information are closely connected, such as the indexical information about the sex of the speaker primes the activation of information related to sex at the conceptual (sex stereotype) and also at the lexical level (grammatical gender). Altogether, the results indicate that gender congruency effect is magnified by direct gender activation.

 

28.06.2021

New paper co-authored by Alba Casado!

A new paper by Ana B. García-Gámez, Óscar Cervilla, Alba Casado and Pedro Macizo is now available: Seeing or acting? The effect of performing gestures on foreign language vocabulary learning Click here for more information!

Abstract:

We evaluate the impact of gestures during the teaching of vocabulary in a foreign language (FL). Spanish speakers learned words in a FL in four gesture conditions according to the relationship between the meaning of the words and the gestures (congruent gestures, incongruent gestures, gestures without meaning, and no gestures). The participants learned the words by performing gestures (‘do’ teaching group) or by observing the gestures performed by others (‘see’ teaching group). Compared to the meaningless gesture condition, the processing of congruent gestures facilitated the recall of second language (L2) words in the ‘see’ and ‘do’ teaching groups. However, the interference effect associated with the processing of incongruent gestures was greater in the ‘see’ teaching group than in the ‘do’ teaching group. Thus, the performance of gestures seems to mitigate the negative impact that the use of gestures may have on the teaching of vocabulary in a foreign language.

 

24.06.2021

Congratulations to Patrycja Kałamała-Ligęza!

We are happy to announce that Patrycja Kałamała-Ligęza, our lab memeber, has been awarded the scholarship for exceptionally skilled young scientists by the Polish Ministry of Education and Science. Congratulations!

Full ranking list can be found here.

 

22.04.2021

We’re starting with the TEAM project!

In partnership with 7 European universities, we are starting a new project TEAM!

It aims at preparing teachers and other educators to better deal with language and cultural diversity in their work environment.

 

21.04.2021

New paper co-authored by Sofía Castro!

A new paper by Sofía Castro and Pedro Macizo is now available: All Roads Lead to Rome: Semantic Priming Between Language and Arithmetic Click here for more information!

Abstract:

This study evaluated the existence of universal principles of cognition, common to language and arithmetic. Specifically, we analysed cross-domain semantic priming between affirmative sentences and additions, and between negative sentences and subtractions. To this end, we developed and tested a new priming procedure composed of prime sentences and target arithmetic operations. On each trial, participants had to read an affirmative or negative sentence (e.g., “The circle is red”, “The square is not yellow”) and select, between two images, the one that matched the meaning of the sentence. Afterwards, participants had to solve a one-digit addition or subtraction (e.g., 7 + 4, 6 – 3), either by selecting the correct result between two possible alternatives (Experiment 1), or by verbalizing the result of the operation (Experiment 2). We manipulated the task difficulty of both the sentences and the operations by varying the similarity between the response options for the sentence (Experiment 1 and 2), and the numerical distance between the possible results for the operation (Experiment 1). We found semantic priming for subtractions, so that participants solved subtractions faster after negative versus affirmative sentences, and this effect was modulated by the difficulty of the operation. This is the first study reporting semantic priming effects between language and arithmetic. The outcomes of this work seem to suggest a shared semantic system between both cognitive domains.

 

12.04.2021

MultiMind lecture series!

We are happy to invite you to join a series of open lectures on multilingualism. The first lecture by Erika Hoff (Florida Atlantic University): Why bilingual development is not easy, but possible will take place online via Zoom on 13.04.2021 at 17.00 – 18.30 (CET/UTC+01).

The talk is part of the MultiMind project, of which we are pleased to be a partner.

More details, including link to the Zoom meeting, can be found here

 

24.02.2021

Congratulations to Kalinka Timmer!

We are happy to announce that Kalinka Timmer, our lab memeber, is the winner of the first competiton for minigrants of one of the excellence initiatives at Jagiellonian University: the POB Heritage! Congratulations!

Full ranking list can be found here.

 

22.02.2021

Congratulations to Sadiye Cankurtaran!

We are happy to announce that Sadiye Cankurtaran, our lab memeber, was selected for a student spotlight by Internatıonal Neuropsychology Society! She is the second place winner in their Mini-Webinar Series. Congratulations!

 

17.02.2021

International Mother Tongue Day Celebrations with Bilingualism Matters!

We are glad to invite you to join this year’s International Mother Tongue Day (IMLD) celebrations on 21st February at 2 pm (UTC+1).

International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on 21 February to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. The MultiMind project will offer virtual events on the 21st February in the countries involved in MultiMind and in different languages to celebrate the day. The events will be aimed at anyone interested to learn more about multilingualism in general as well as multilingualism in the different countries.

The event will take place online via MS Teams on 21.02.2021 at 2pm (CET/UTC+01).

Click here to take part in this year’s event

More details can be found on MultiMind project’s website

 

02.02.2021

PolskaNorski inauguration conference!

We are glad to invite you to join an open conference Growing up with Polish in Norway: what do we know and what is yet to be discovered

The event will take place online via Zoom on 04.02.2021 from 10:15 AM to 4:30 PM (CET/UTC+01).

The conference will be the public inauguration of the PolskaNorski project (funded by Norway Funds). The project will be dedicated to investigation of the world knowledge and the development of language skills in both Polish-Norwegian multilingual children and monolingual speakers in Poland and Norway.

More details can be found here

 

01.02.2021

Prof Li Wei’s lecture on translanguaging!

We are happy to invite you to join an open lecture by Prof Li Wei (University College London): Translanguaging: Transforming the way we think and talk about language, bilingualism and education

The lecture will take place online via Zoom on 02.02.2021 at 17.00 – 18.30 (CET/UTC+01).

The talk is part of the MultiMind project, of which we are pleased to be a partner.

More details, including link to the Zoom meeting, can be found here

 

25.01.2021

Prof Prevost’s lecture on children with autism spectrum and bilingualism!

We are happy to invite you to join an open lecture by Prof Philippe Prevost (University of Tours): Is growing up with two languages particularly challenging for autistic children?

The lecture will take place online via Zoom on 26.1.2021 at 17.00 – 18.30 (CET/UTC+01).

The talk is part of the MultiMind project, of which we are pleased to be a partner.

More details, including link to the Zoom meeting, can be found here

 

11.12.2020

Agata Wolna’s poster presentation awarded best amongst cognitive neuroscience posters!

We are happy to announce that Agata Wolna’s poster presentation ‘How does the second language affect the word retrieval in the native language’ has been awarded for the best poster presentation in cognitive neuroscience during this year’s edition of Neuronus 2020 IBRO Neuroscience Forum conference. Congratulations!

 

07.12.2020

New paper co-authored by Marta Marecka!

A new paper by Marta Marecka, Alison McDonald, Gillian Madden and Tim Fosker is now available: Why learning foreign words is hard: evidence of shallower encoding for non-native than native sounding words. Click here for more information!

Abstract:

Research suggests that second language words are learned faster when they are similar in phonological structure or accent to the words of an individual’s first language. Many major theories suggest this happens because of differences in frequency of exposure and context between first and second language words. Here, we examine the independent contribution of accent and phonological structure on the speed of word learning and on the depth of semantic encoding while controlling for frequency of exposure and context. Fifteen participants learned novel words associated with abstract shapes in a paired associates task. The words systematically varied in their accent and phonological structure. Learning speed was measured for each word and the depth of semantic encoding was measured via a novel manipulation of the N300 ERP component in a Picture Recognition Task of the learned items. Both non-native structure and accent slowed word learning and differences in the N300 effect indicated that semantic encoding was shallower for words with a non-native than native phonological structure, despite almost ceiling levels of accuracy. These results are consistent with a model of second language learning that proposes both accent and phonological structure influence how fast and deep new language vocabulary is learnt.

 

23.11.2020

New paper co-authored by Kalinka Timmer!

A new paper by Cong Liu, Lu Jiao, Zilong Li, Kalinka Timmer and Ruiming Wang is now available: Language control network adapts to second language learning: A longitudinal rs-fMRI study. Click here for more information!

Abstract:

The current longitudinal resting-state functional magnetic resonance imaging study examined changes in language control network after one year of L2 English classroom learning. A group of Chinese college freshmen majoring in English underwent two scans, one before (i.e., Session 1) and one after (i.e., Session 2) the one-year L2 courses. Learners’ language control abilities were assessed via a behavioral language switching task. Our graph theory and functional connectivity analyses revealed that with increased exposure to the L2, nodal betweenness in language control areas, such as the dorsal anterior cingulate cortex (dACC), decreased and connectivity between dACC and pre-supplementary motor area (pre-SMA) increased. Critically, these neural changes were correlated with participants’ behavioral performance on the language switching task. Taken together, these findings suggest that the language control network in resting brain could be modulated by long-term L2 learning in a naturalistic classroom setting, and that the dACC/pre-SMA complex appears to play a critical role in language control.

 

04.11.2020

Our new paper in Cognition!

A new paper by Marta Marecka, Jakub Szewczyk, Agnieszka Otwinowska, Joanna Durlik, Małgorzata Foryś-Nogala, Katarzyna Kutyłowska and Zofia Wodniecka is now available: False friends or real friends? False cognates show advantage in word form learning. Click here for more information!

Abstract:

We explored the acquisition of three types of second language (L2) words in a paired–associates learning task. Seventy–six Polish participants were presented with 24 nonwords paired with pictures; they completed 8 interleaving test blocks of form production and meaning recognition, both followed by feedback. The nonwords included “cognates” (nonwords resembling the Polish word for the object depicted in a given picture), “false cognates” (resembling a different Polish word than depicted), and “non–cognates” (nonwords different from Polish words). We measured the learning trajectories for all word types across the blocks. Cognates were fastest to learn in the recognition blocks as well as in the production blocks. Compared to non–cognates, false cognates were learned equally fast in the recognition blocks, but faster in the production blocks. This suggests the learning of false cognates benefits from the overlap in L1–L2 form and is not harmed by L1 interference, while the learning of cognates benefits from both form overlap and conceptual overlap. The study is unique as it examines how learners acquire both the form of new words, and the link between the L2 forms and their meanings. It also explores the dynamics of the learning process.

 

 

27.10.2020

Webinar on bilingualism

We are happy to announce that this Tuesday Dr. Zofia Wodniecka conducted the online training ‘What and how to speak (to the child and his parents) to achieve bilingualism? Some thoughts from a cognitive psychologist’ [‘Co i jak mówić (do dziecka i jego rodziców), żeby osiągnąć dwujęzyczność? Kilka refleksji psychologa poznawczego’].

The webinar has been organized by a training centre ‘Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska’ and was dedicated to Polish teachers from all over the world – we were glad to welcome participants from Australia, USA, Hungary, Great Britain, Germany, Ireland, Spain, Ukraine, Belarus, Russia, France, Italy, Czech Republic, Lithuania, Norway, Sweden, Iceland, Vietnam, Kazakhstan, Belgium, Netherlands and Canada!

 

24.09.2020

Join our webinars!

Do you want to learn how to adjust your communication style when engaging with diverse audiences or about Bilingualism Matters history, inner workings, and projects?

Then join our webinars this Monday (28.9) and Tuesday (29.9)!

Registration:
1. Making research relevant to diverse audiences: REGISTER
2. Bilingualism Matters Network – Academic collaboration beyond research: REGISTER

Posters:

           

 

15.09.2020

Bilingualism Matters Research Symposium 2020

We are happy to invite you to attend the Bilingualism Matters Research Symposium 2020. BMRS2020 is an annual interdisciplinary research conference organised by the Bilingualism Matters (BM) network and open to researchers at any stage of their career, irrespective of their affiliation to Bilingualism Matters. BMRS2020 forms part of a larger Bilingualism Matters Conference, featuring training events and general network meeting, which are exclusive to BM network members and partners. The conference was originally scheduled to take place on in Krakow, Poland on 22 September 2020, but due to COVID-19 disruptions the symposium will now be held online. The conference is adjecent to training school that was also scheduled to take part in Krakow.

Our plenary speaker at the BMRS 2020 will be Prof. Judith Kroll, a Distinguished Professor in the Department of Language Science at the University of California, Irvine. She is a Fellow of the AAAS, the APA, the APS, the Psychonomic Society, and the Society of Experimental Psychologists.

To access links to oral presentations and posters before the symposium as well as the links to live conference, please register here.

The registration is free and remains open until the end of Sunday 20th September 2020 (BST).

Click here for more details.

           

20.07.2020

Congratulations to Patrycja Kałamała!

We are very proud to inform that Patrycja Kałamała from our lab received NCN Etiuda grant for the project titled: “Behavioural and neuronal estimates of response inhibition in the face of conflict – a study of bilingual population.” What is more, Patrycja was first in the Etiuda ranking!

Abstract (in Polish) Click here for the full list of accepted projects.

10.07.2020

Lecture by prof. Judith F. Kroll

We invite you to join the open lecture by prof. Judith F. Kroll (University of California, Irvine): “The fate of the native language in second language learning: A new hypothesis about bilingualism, mind and brain”. The lecture is part of MultiMind‘s 4th training school and co-hosted by  Bilingualism Matters Krakow.  It will be offered online via Zoom on Tuesday, 14 July 2020, 16:00 – 17:30 CEST/UTC+02.

You can register following this link until Sunday, 12 July 2020.

Abstract: An enduring question about second language (L2) learning is why there are apparent constraints on the ability of adult learners to understand and speak the L2. Past research suggests that these constraints reflect characteristics of adult learners and the nature of the language learning contexts available to them. We propose a new hypothesis that shifts the focus to consider how a model of proficient adult bilingualism may provide new insights into late L2 learning. The critical observation is that proficient bilinguals are not monolingual-like in their native language. The new hypothesis is that successful adult L2 learners are individuals who are able to effectively change the native language to accommodate the L2 and to negotiate the cross-language competition that characterizes proficient bilingualism. The hypothesized changes may involve processing costs that initially slow the native language and make performance more error prone, make learners less sensitive to some features of the native language, and that open the native language to the influences of the L2. We review evidence from studies of language processing and brain imaging in bilinguals and L2 learners. High levels of cognitive resources and immersion in the L2 may enhance successful learning but what is hypothesized to be fundamental is change to the native language that functionally allows the L2 to develop as part of the language system. That process also gives rise to the ability to regulate the native language in a manner that may provide a basis for understanding some of the cognitive and neural consequences of bilingualism.

Download a flyer.

10.07.2020

Our new paper in Cognition!

A new paper by Patrycja Kałamała, Jakub Szewczyk, Adam Chuderski, Magdalena Senderecka and Zofia Wodniecka is now available: Patterns of bilingual language use and response inhibition: A test of the adaptive control hypothesis. Click here for more information!

Abstract: Given prior studies that provided inconsistent results, there is an ongoing debate on the issue of whether bilingualism benefits cognitive control. We tested the Adaptive Control Hypothesis, according to which only the intense use of different languages in the same situation without mixing them in single utterances (called dual-language context) confers a bilingual advantage in response inhibition. In a large-scale correlational study, we attempted to circumvent several pitfalls of previous research on the bilingual advantage by testing a relatively large sample of participants and employing a more reliable and valid measurement of constructs (i.e., latent variable approach accompanied by Bayesian estimation). Our results do not support the Adaptive Control Hypothesis’ prediction: the intensity of the dual-language context experience was unrelated to the efficiency of response inhibition in bilinguals. The results suggest that the Adaptive Control Hypothesis is not likely to account for the inconsistent results regarding the bilingual advantage hypothesis, at least in the case of the response-inhibition mechanism. At the same time, the study points to the problem of measuring the response-inhibition construct at the behavioral level. No evidence for a robust response-inhibition construct adds to the growing skepticism on this issue in the literature.

15.06.2020

New paper in Psychology of Learning and Motivation!

A new paper authored by our lab members – prof. Zofia Wodniecka, dr Alba Casado, Patrycja Kałamała (PhD candidate), dr Marta Marecka, dr Kalinka Timmer and Agata Wolna (PhD candidate) – is now available: The dynamics of language experience and how it affects language and cognition.

Abstract: Although research on bilingualism has attracted great scientific interest in recent decades, we still do not fully understand how bilinguals’ language experience impacts language access and cognitive functioning. Our goal is to demonstrate that being exposed to one language, even for a short time, can influence the ability to use the other language and also affect how efficiently we process non-linguistic information. In this chapter, we focus on two types of effects related to the prior language experience of bilinguals (so-called language after-effects): (1) the impact of exposure to the second language on native language processing; (2) the impact of bilinguals’ patterns of language use on cognitive control. For each topic, we review the available behavioral and neuropsychological evidence and discuss the possible sources of inconsistencies in the literature. Furthermore, we consider the implications of the available evidence for the current models of language “after-effects” and speculate about the possible convergence of mechanisms related to short- and long-term language experience. Click here for more information!

15.06.2020

New paper in Studies in Second Language Acquisition!

Our new paper is now available: AN EAR FOR LANGUAGE: SENSITIVITY TO FAST AMPLITUDE RISE TIMES PREDICTS NOVEL VOCABULARY LEARNING.

Abstract: This study tested whether individual sensitivity to an auditory perceptual cue called amplitude rise time (ART) facilitates novel word learning. Forty adult native speakers of Polish performed a perceptual task testing their sensitivity to ART, learned associations between nonwords and pictures of common objects, and were subsequently tested on their knowledge with a picture recognition (PR) task. In the PR task participants heard each nonword, followed either by a congruent or incongruent picture, and had to assess if the picture matched the nonword. Word learning efficiency was measured by accuracy and reaction time on the PR task and modulation of the N300 ERP. As predicted, participants with greater sensitivity to ART showed better performance in PR suggesting that auditory sensitivity indeed facilitates learning of novel words. Contrary to expectations, the N300 was not modulated by sensitivity to ART suggesting that the behavioral and ERP measures reflect different underlying processes. Click here for more information!

12.05.2020

START stipend for Patrycja Kałamała from our lab!

We are happy to inform that Patrycja Kałamała from our lab has been awarded the START scholarship for young, talented researchers funded by the Foundation for Polish Science!

Congratulations!

21.04.2020

New paper in Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition!

A new paper by dr Jakub Szewczyk and prof. Zofia Wodniecka is now available: The mechanisms of prediction updating that impact the processing of upcoming word: An event-related potential study on sentence comprehension. Click here for more information!

10.03.2020

New paper!

Our new paper in Neuropsychologia is now available: When a second language hits a native language. What ERPs (do and do not) tell us about language retrieval difficulty in bilingual language production*. Click here to read it!

*Wodniecka, Z., Szewczyk, J., Kałamała, P., Mandera, P., Durlik, J. (2020). When a second language hits a native language. What ERPs (do and do not) tell us about language retrieval difficulty in bilingual language production. Neuropsychologia, 141.

20.02.2020

Postdoctoral Position in Neuroscience of Bilingualism, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Applications are invited for a full-time post-doctoral position in the Psychology of Language and Bilingualism Lab at the Institute of Psychology, Jagiellonian University in Krakow, Poland. The position is funded by the Polish National Science Centre grant Mechanisms of language control underlying bilingual speech production: fMRI investigation (PI: Dr. Zofia Wodniecka; the Co-Investigators are: Dr. Marcin Szwed and Dr. Jakub Szewczyk (University of Illinois) and Dr. Michele Diaz (Penn State University, USA).

The project investigates neural bases of language production in bilinguals and its primary methodology is fMRI. The focus will be on Polish-English bilinguals; some knowledge of Polish will be an asset, but is not essential. Most importantly, we are looking for an innovative postdoctoral candidate with a strong background in cognitive neuroscience, computer science or related fields. The length of the appointment will depend on the start date of employment, but at least 2 year commitment is required.

Requirements: Candidates must have a Ph.D in Psychology, Neuroscience, Cognitive Science, Computer Science or a related field, or they must have completed the Ph.D by the time of appointment. Other requirements include: prior experience in fMRI and sMRI data acquisition and analyses, strong scientific record (including high quality dissertation, publications in peer-reviewed journals), research interests in neurobiology of cognitive functions, advanced statistical knowledge, extensive experience in planning and conducting experiments in cognitive psychology and cognitive neuroscience, fluency in English, and a documented ability to work well both independently and in a team. Prior experience in fMRI technique is strongly preferred. Strong statistical and programming skills (including knowledge of Unix commands) is a plus.

Applications should include: 1) a CV (with min. 3 reference contacts and a publication record); 2) a cover letter with a statement of research experience, interests and the motivation to contribute to the project; 3) a copy of the diploma or statement about the dissertation progress and a planned date of its completion (signed by the Ph.D. supervisor); 4) pdfs of two most important publications.

All applications should be sent to Dr. Zofia Wodniecka at zofia.wodniecka@uj.edu.pl.

The start date: AS SOON AS POSSIBLE. Interviews with selected candidates will be held either at the Institute of Psychology or via Skype. For more information about this position, please contact Dr. Zofia Wodniecka.

 19.06.2019

Lecture by Prof. Janet van Hell from Pennsylvania State University!

We invite you to attend a lecture by our guest – Prof. Janet van Hell – on Thursday, June 27th, at 2 p.m. (room 2.15, Institute of Psychology, Ingardena 6)!

 

Title: Understanding accented speech: the role of speaker identity and listener experience

Abstract: Current everyday communication is a cultural and linguistic melting pot. There are hundreds of millions of speakers of English as a second language in the world, so we are likely to encounter speakers who have a foreign accent when speaking English. We are also likely to interact with people from different ethnic backgrounds, who may or may not have a foreign accent. Research has shown that foreign-accented speech can challenge language comprehension. Although behavioral studies suggest that listeners adapt quickly to foreign-accented speech, neurocognitive studies have shown distinct neural mechanisms in processing foreign-accented relative to native-accented sentences. I will present a series of recent behavioral and EEG/ERP experiments in which we examined how speaker identity and listener experience affect the comprehension of foreign-accented and native-accented sentences. More specifically, we studied how faces cuing the speaker’s ethnicity (e.g., Asian face) create language expectations (here, Chinese-accented English), and how these biases impact the neural and cognitive mechanisms associated with the comprehension of American- and Chinese-accented English sentences. We also examined how listeners’ experience with foreign-accented speech modulates accented-speech comprehension by testing different groups of listeners (young and older adult monolinguals with little experience with foreign-accented speech, listeners immersed in foreign-accented speech, and bilingual (foreign-accented) listeners). Implications of the findings will be discussed by integrating neuropsychological theories of language comprehension with linguistic theories on the role of socio-indexical cues and linguistic stereotyping.

 3.06.2019

Lecture by Dr. Kalinka Timmer: Bilingualism: the flexible link between language and executive control

Abstract

The current view is that the ongoing experience of language switching, associated with bilingualism, modifies the neural networks involved in switching during nonverbal tasks. In agreement, our ERP results demonstrated that bilingualism modifies crucial brain networks, possibly by integrating pathways generally used for different domains. However, the extent to which bilingual language control (BLC) and domain-general executive control (EC) share some of their mechanisms is still a debated issue. We investigate the question of cross-talk by addressing an important problem, namely the reliability of the measures used to investigate cross-talk, as well as by taking a novel approach, using short-term language switching training. We found that BLC and EC share some of their underlying mechanisms and seems to depend on the type of context one is in. For example, when driving on a highway, less EC is necessary than when we are driving downtown with pedestrians and cyclists around. Similarly, we ask if language context can also affect our control mechanisms. We show that control adjusts depending on the language context a bilingual is in. Thus, BLC and EC show some cross-talk and flexibly adapt to the context at the current moment. This short-term flexibility might underlie the long-term effects bilingualism has on EC.

WEDNESDAY June 5th, 13-14.30, Institute of Psychology UJ, ul. Ingardena 6, room 2.15

About Kalinka Timmer

I obtained the doctoral degree from Leiden University (The Netherlands) in 2013 investigating the underlying process of reading aloud during monolingual- and bilingual language processing with event-related brain potentials (ERPs). In 2012, I continued with the investigation of speech planning between alphabetic and non-alphabetic languages as a post-doctoral fellow. Following this post-doc, I worked at York University (Canada) from 2014, where I investigated whether bilingualism influence domain general control processes. After receiving the Rubicon grant from the Dutch Organization for Scientific Research (NWO) I have started working at Universitat Pompeu Fabra (Spain) where I am investigating the relation between language- and task switching for different types of bilinguals with the Juan de la Cierva grant from the Spanish government (MINECO).

https://www.researchgate.net/profile/Kalinka_Timmer

 21.03.2019

Bilingualism Workshops in Copenhagen and Odense

Professor Zofia Wodniecka – leader of LangUsta Lab and Bilingualism Matters in Kraków – and Professor Ewa Haman from University of Warsaw will conduct Bilingualism Workshops organised by Stowarzyszenie Dwa Skrzydła and the Embassy of Poland in Denmark.

Click here for more information!

 12.03.2019

Language and cognition: From Poland with Science

Professor Zofia Wodniecka – the leader of our lab – is giving a lecture at the University of Lancaster today!

Talk title: Life in two languages – a cognitive perspective.

Summary:

Anyone who has experienced speaking another language for a long time is familiar with the feeling of difficulty related to returning to one’s own native language. In extreme instances, the feeling is subjectively experienced as if the native language has been temporarily ‘lost’. We study this and other related effects in laboratory settings using various methodologies to better understand the mechanisms and consequences of bilingualism. In this talk, I will present a set of behavioral and psychophysiological studies conducted in my lab with the aim to better understand cognitive underpinnings of bilingual language use and theoretical models that can account for the data.

Click here for more information!

 16.01.2019

We are looking for participants!

We are seeking Spanish-English bilinguals to participate in a language study. If you participate, you will receive 40 PNL/hour, total of 80 PLN plus a bonus when you show up to the second session!

For more information and questions, please email bilingualstudy19@gmail.com!

Click here!

 15.12.2018

Our lab member awarded

Our lab member – Joanna Durlik – has been awarded for her popular science article “Wieża Babel za cornerem”!

Congratulations!

 30.11.2018

Another award goes to one of our lab member!

Our lab member – Agata Wolna – has won the Andrzej Beauvale’s award for her Master’s Thesis: The origins of the L2 after-effect in bilingual language production: an ERP investigation!

Congratulations!

 17.08.2018

INVITATION

The Psychology of Language and Bilingualism Lab “Langusta”

cordially invites you to a symposium

“The flexible language in the flexible mind”

When: September 29th, 2018 (10 a.m. to 5 p.m.)

Where: Kraków, Ingardena 6, room 6.01

The goal of the symposium is to facilitate a cross-talk between researchers studying language, but representing different methodologies and disciplines.

 

The keynote opening lecture:

Prof. Antonella Sorace

(University of Edinburgh)

 

“The value of interdisciplinarity in multilingualism research”

For a detailed program, click here

To register, email us at: langusta.lab@gmail.com

Deadline for registration: September 24th, 2018

 

 02.08.2018

Applications are invited for a full-time post-doctoral position on cognitive science and bilingualism

Applications are invited for a full-time post-doctoral position in the Psychology of Language and Bilingualism Lab (langusta.edu.pl/en) at the Institute of Psychology, Jagiellonian University in Krakow, Poland. The position is funded by the Polish National Science Centre grant “Competition or coordination? Impact of short-term and long-term language experience on language regulation and cognitive functions in bilinguals” (PI: Dr. Zofia Wodniecka). The project investigates Polish-English bilinguals both in Poland and in the UK; some knowledge of Polish will be an asset, but is not essential. Most importantly, we are looking for an innovative postdoctoral candidate with a background in cognitive psychology, cognitive neuroscience, psycholinguistics, or linguistics who will play a key role in a project examining how different forms of language experience influence cognitive and neural processing. The project’s methodology combines behavioral, ERP, fMRI and eye-tracking paradigms.

 

Requirements:

Candidates must have a Ph.D in Psychology, Neuroscience, Experimental Linguistics, or a related field, or they must have completed the Ph.D by the time of appointment. Other requirements include: strong scientific record (including high quality dissertation, publications in peer-reviewed journals), extensive experience in planning and conducting experiments in cognitive psychology, cognitive neuroscience and psycholinguistics, preferably in the areas connected to the topic explored in the project (language comprehension and production, attention, executive functions, etc.), good knowledge of statistics, fluency in English (knowledge of Polish will be an asset but is not a must), and a documented ability to work well both independently and in a team. Prior experience EEG, fMRI and eye-tracking techniques is strongly preferred. Strong programming and statistical skills is a plus.

 

The postdoctoral scholar will be expected to design, coordinate and conduct experiments as well as statistical analyses. They will present data at scientific meetings, write manuscripts, participate in lab meetings and events, and engage in the training of junior lab members. There will be many opportunities to interact with other research labs at the Institute of Psychology (http://www.psychologia.uj.edu.pl) and beyond. The initial appointment will be for three years, with the possibility of renewal in total. Salary and benefits are based on the National Science Center guidelines, the total gross monthly salary (including benefits; so called “brutto brutto”) will be 7000-10000 PLN, based on qualification, experience and scope.

 

Applications should include: 1) a CV; 2)a cover letter with a statement of research experience, interests and the motivation to contribute to the project; 3) two letters of recommendation; 4) a copy of the diploma or statement about the dissertation progress and a planned date of its completion (signed by the Ph.D. supervisor). All applications should be sent to Dr. Zofia Wodniecka at zofia.wodniecka@uj.edu.pl.

Apart from the documents mentioned above, the candidate will be required to fill in Polish application forms. Therefore if you are interested in the position, contact the PI as soon as possible to receive assistance with their preparation.

 

Review of applications will begin immediately and continue until August 15th, 2018 or until the position is filled. The preferable start date of the appointment is October 1st, 2018 but some flexibility is also possible. Interviews with selected candidates will be held either at the Institute of Psychology or via Skype. For more information about this position, please contact Dr. Zofia Wodniecka at zofia.wodniecka@uj.edu.pl.

 02.08.2018

A new grant from National Science Center in LangUsta laboratory!

Joanna Durlik – a member of our lab – received a new grant from National Science Center. The project title is: “How does language proficiency and immersion experience modulate interference between languages? Mechanisms underlying language processing in multilinguals.”

Congratulations!

National Science Center website (Etiuda, HS panel).

07.06.2018

EARLY STAGE RESEARCHER (ESRS)/PHD STUDENT POSITION

Full-time early stage researcher/PhD student position available to work on social cognition and bilingualism.

Applications are invited for a full-time Early Stage Researcher/PhD student position in Psychology of Language and Bilingualism Lab, led by Zofia Wodniecka, at the Institute of Psychology at Jagiellonian University (Krakow), http://langusta.edu.pl/en/. The position is part of The Multilingual Mind project (MultiMind), https://www.multilingualmind.eu/wp4-project-descriptions. MultMind is an international, multidisciplinary and multisectorial training network on multilingualism and is funded by the European Union’s Horizon2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska Curie grant agreement No 765556. https://www.multilingualmind.eu/

 

More on the research project (ESR Project (ESR9)

Title: The flexibility of social categorization: How bilingual experience influences social information processing

Main supervisor: Zofia Wodniecka; ESR9 Committee: Marcin Bukowski (Jagiellonian University); Juan Lupiáñez (University of Granada)

Please see this link to project description ((ESR9 Project): https://www.multilingualmind.eu/wp4-project-descriptions

We search for a person holding a degree in Psychology, with experience in experimental cognitive and social research, advanced statistical methods (e.g. moderation & mediation analyses, mixed models approach, etc.), knowledge of programs for experimental research (e.g. E-Prime, PsychoPy, Inquisit etc.). Strong programming and statistical skills is a plus. Knowledge of Polish will be an asset, but it’s optional. Evidence of academic achievements, documented ability to work independently and in a team, experience in conducting psychological research will be an asset. Knowledge of cognitive psychology and social cognition is fundamental. Cultural competences, self-discipline and high work motivation are also essential.

For further information contact Dr. Wodniecka & Dr. Bukowski at: multimind@uj.edu.pl

Starting date for all ESRs: 1st September 2018 (negotiable)

Duration of the research employment: 36 months

 

Salary: The ESR will receive a Living Allowance (€3,110 per month multiplied by the country correction coefficient for Poland: 76.4% which is approximately €2376) and a Mobility Allowance (€600 per month). ESRs who have a family at the beginning of their employment will also receive a family allowance (€500 per month).

How to Apply:

You must send a project application form and supporting documents to info@multilingualmind.eu

The application form and application process is described here: https://www.multilingualmind.eu/copy-of-15-early-stage-researchers-

More information about all open ESR positions is here: https://www.multilingualmind.eu/15-early-stage-researchers-esrs

The initial closing date for the positions will be June 30, 2018, but applications will continue to be considered until suitable candidates have been appointed.

 18.05.2018

MultiMind program

We are looking for a PhD candidate in the field of multilingualism. For more information go to MultiMind program website (project ESR9).

 10.03.2018

New big project!

We are starting our new attrition project – Polski na Emigracji! Our goal is to explore effects of a long-term immersion in the second language and a short-term reimmersion in the first language.

For more details, please visit our website (in Polish).

 14.01.2018

Publication!

Another publication co-authored by a member of Langusta Laboratory – dr Jakub Szewczyk. We encourage you to read the text on the impact of computer games on reading abilities in children with dyslexia published in Scientific Reports.

Click here

 11.12.2017

We invite you to take a short survey

The survey is part of a study on multilingualism and the associated cognitive effects being conducted by researchers at the University of Cambridge and Radboud University Nijmegen. The survey is entirely anonymous and should take approximately 10 – 15 minutes to complete although there is no time limit and we appreciate your thoughtful consideration. The data will only be used for the purposes of this research. You can withdraw from the survey at any time while you are answering the questions by simply closing your browser.

Click here