LangUsta

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności działające przy Instytucie Psychologii UJ, skupia badaczy i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem.

Mamy nadzieję, że badając w jaki sposób osoby dwujęzyczne poznają świat, uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czym się różni umysł osoby dwujęzycznej od jednojęzycznej, a co za tym idzie, poznać pewne generalne mechanizmy związane z posługiwaniem się językiem. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala przypuszczać, że osoby dwujęzyczne charakteryzują się pewnymi sprawnościami, które z językiem – pozornie – mają niewiele wspólnego. Wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, jest jednym z przedmiotów naszych dociekań naukowych.

Posługiwanie się dodatkowym językiem, nawet w niewielkim wymiarze, zmienia sposób funkcjonowania naszego umysłu, stąd interesują nas osoby, które władają dwoma językami (lub większą ich liczbą) od wczesnego dzieciństwa, jak i te, które dopiero rozpoczęły naukę języków obcych.

Laboratorium – kierowane przez dr hab. Zofię Wodniecką – powstało dzięki otrzymanemu w 2010 roku subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FOCUS. Szczegóły na temat projektów badawczych, które realizujemy można znaleźć na stronie PROJEKTY.

Aktualności

19.06.2019

W czwartek 27 czerwca (godz. 14:00) odbędzie się wykład naszego gościa, Prof. Janet van Hell. Serdecznie zapraszamy!

Kliknij tutaj

Strefa wiedzy

Top